Skal tumlingen passes i rolige omgivelser hos en børnepasser, eller er det sjovere at dele stue og legetøj med 10-12 andre unger? Skal børnehavebarnet ud at opleve naturen på nært hold, eller skal det blive på stenbroen og lære byen at kende? Passer det ind i familielivet at vinke farvel ved bussen hver morgen kl. 8.30, eller vil du hellere aflevere, når det passer dig. Der er mange ting at overveje, når dit barn skal passes. Her får du et overblik over de muligheder, København kan tilbyde dig og dit barn.

Den første pasning

Når du skal skrive dit barn op til pasning, kan du vælge en ”ren” vuggestue, hvor der kun er børn op til 3 år. Det har den fordel, at stedet ofte er indrettet med fokus på de helt små. Du kan også vælge en integreret institution, altså en institution med både vuggestue og børnehave. Her er der oftest flere børn, og alderen spænder fra 1-6 år. Det kan måske virke lidt uoverskueligt for en baby, der endnu ikke har lært at tale, at de større børn løber og tumler, men ofte er vuggestuen ”skærmet” lidt af. En integreret institution har desuden den store fordel, at dit barn automatisk får en børnehaveplads – og at barnet allerede kender institutionen.

Aldersintegrerede og weekendåbne institutioner
Ud over den ”normale” institution, hvor børnene er opdelt i grupper i henholdsvis vuggestue og børnehave, kan du også skrive dit barn op til en aldersintegreret institution. Det betyder kort sagt, at børnene ikke opdeles efter alder, men i grupper hvor børnene er fra 1-6 år. Hermed lærer børnene at tage hensyn til børn med helt andre behov end dem selv.
Har både du og din mand/kone weekendvagter, kan dit barn desuden få plads i en weekendåben institution.

Dagpleje
Synes du ikke, en vuggestue er sagen, kan du få dit barn passet i en dagpleje. Der findes både private og offentlige dagplejer, men fælles for dem er, at dit barn oftest bliver passet med kun 2-3 andre børn. Det giver en mere rolig dagligdag, til gengæld er det afgørende, at kemien passer. Både mellem dit barn og dagplejeren – og børnene imellem.
Derudover tilbyder Københavns Kommune også flerbørnsdagplejer, hvor 8 børn passes af 3 dagplejere. En roligere udgave af vuggestuen, men med lidt mere fleksibilitet end dagplejen.

Privat børnepasning – når ventelisten er for lang!
Har du forelsket dig i en institution med alenlange ventelister, kan du – hvis du bor i Københavns Kommune – gøre brug af den private pasningsordning. Mens du venter på en plads i en kommunal institution, kan du nemlig få passet dit barn i privat dagpleje, privat børnepasning eller få tilskud til at passe dit eget barn. Du kan fx slå dig sammen med andre med små børn, som også venter på pasning eller bruge en af de mere ”professionelle” børnepassere. Københavns Kommune har en digital opslagstavle, hvor du kan finde en børnepasser eller finde børn, der gerne vil passes. Vi har brugt privat børnepasning til begge vores børn (lange ventelister!), og synes det er en god overgang fra barselsboble til institutionsliv, hvor barnet i ro og mag kan vænne sig til at blive passet ude sammen med et par andre børn. Ulempen er, at kemi spiller en stor rolle, og at ”åbningstiderne” ikke er særlig fleksible.

Børnehave

Når dit barn er omkring 3 år, er det tid til børnehave. Også her er der flere at vælge i mellem. Går dit barn allerede i vuggestue i en integreret institution, får dit barn automatisk en plads her. Du har dog også mulighed for at skrive barnet op til en anden børnehave. De mest populære børnehaver har dog så lange ventelister, at børnene ofte er op til 4 år, inden de kan få en plads.

Almindelig børnehave
Du kan vælge en helt normal børnehave. Det har den fordel, at du kan aflevere og hente, når det passer dig. Til gengæld har mange børnehaver i byen små legepladser – og nogle af dem er placeret på 1., 2. eller 3. sal.

Almindelig børnehave med udflytterdel
En del børnehaver har både et hus i byen og et uden for. Altså skifter børnene som regel, så de har 2 uger i byen og 2 uger på landet. Mange er glade for denne kombination af by- og landliv.

Udflytterbørnehave
En udflytterbørnehave ligger uden for København. Dit barn bliver kørt i bus frem og tilbage til udflytterbørnehaven, der ligger i børnevenlige omgivelser med masser af frisk luft. Til gengæld skal du ofte aflevere og hente på rimelig fastlagte tidspunkter, da bussen kører til en bestemt tid.

Skovbørnehave
Det er også muligt at sende barnet i skovbørnehave med garanti for masser af frisk luft. Giver den kæmpe fordel, at bybarnet lærer naturen at kende, får lært at tilberede mad over ild etc. Ligesom med udflytterbørnehaver kræver det – hvis man ikke selv afleverer i skoven – at man afleverer og henter barnet på bestemte tidspunkter.

Marte Meo eller Rudolf Steiner?
Udover de kommunale pasningstilbud er der også mulighed for at vælge en privat institution. Ofte har de private institutioner en helt konkret pædagogik, f.eks. Marte Meo-metoden eller Rudolf Steiners pædagogiske principper. Københavns Kommune giver et økonomisk tilskud pr. barn i institutionen. Private institutioner og puljeinstitutioner administrerer selv deres venteliste. Du finder en oversigt over de private institutioner på København Kommunes hjemmeside.

Læs mere om de forskellige pasningsmuligheder på www.kk.dk.

Billeder: Anders Hviid