Sådan behandler vi dine personoplysninger hos Børn i byen

Ejeroplysninger

Dette website udbydes af: Børn i Byen ApS, Vesterbrogade 69 A, st., 1620 København V, telefon: 5243 8844, e-mail: caro@bornibyen.dk, CVR: 35382690

Generelt

Som led i de aktiviteter vi udfører hos Børn i Byen, behandler vi personoplysninger. Denne persondatapolitik beskriver, hvordan vi behandler dine oplysninger. I denne persondatapolitik oplyser vi om, hvilke oplysninger vi behandler om dig, hvordan vi behandler oplysningerne, og til hvilke formål de bliver behandlet.

Brug af personoplysninger

     1.   Generelt om personoplysninger
Personoplysninger er alle slags informationer, der kan henføres til dig. Når du benytter vores website, indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Dette sker f.eks., hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i konkurrencer eller arrangementer eller opretter et medlemskab i Børn i byen Klubben.

     2.   Vi behandler kun relevante personoplysninger om dig
Vi behandler kun personoplysninger om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, hvortil de er indsamlet. Det afhænger af formålet, hvilke oplysninger der er tilstrækkelige og relevante. Du bliver ved afgivelse af dine oplysninger orienteret om, hvorfor for vi indsamler de enkelte oplysninger. Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de personoplysninger, der er nødvendige i forhold til at opfylde det formål, hvortil de er indsamlet. Der kan være retslige forpligtelser, som gælder for den dataansvarlige, og som er årsag til, at vi indsamler, behandler, og opbevarer personoplysninger. Du kan altid anmode om indsigt jf. processen nedenfor.

     3.   Vi opdaterer løbende personoplysninger, når dette er muligt
Vi kontrollerer, at de personoplysninger, vi behandler om dig, ikke er forkerte eller vildledende. Vi sørger også for at opdatere dine persondata løbende. Flere af vores services afhænger af, at oplysningerne er korrekte og opdaterede. Vi beder dig derfor oplyse os om eventuelle urigtigheder eller ændringer i dine personoplysninger. 

     4.   Formål med personoplysninger
Børn i byen indsamler dine personoplysninger for at kunne gennemføre og levere en given tjeneste til dig, såfremt du har anmodet herom. Derudover indsamler Børn i byen dine personoplysninger til brug for medlemsundersøgelser, målrette markedsføring og statistik. Kun de personer, som anmoder om det, eller har givet tilladelse, vil modtage e-mails eller andre meddelelser fra os. Du har altid mulighed for at opsige et medlemskab af Børn i byen Klubben (når du er ude over bindingsperioden på 6 måneder), afmelde nyhedsbreve eller angive, hvis du fremover ikke ønsker at modtage henvendelser fra os.

     5.   Samtykke, inden vi behandler dine persondata
Inden vi behandler oplysninger om dig, sikrer vi at vi har et legitimt formål med det, indhenter vi samtykke til de specifikke formål, medmindre disse indhentes og behandles på andet legitimt grundlag. 

Vi kan oplyse dig om et sådant grundlag og om vores legitime interesse i at behandle dine personoplysninger. 

Et samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage. Se nedenfor, hvordan du kan trække dit samtykke tilbage. 

Behandling og legitimt grundlag

Vi indsamler og behandler kun personoplysninger, som du selv har givet os.

Vi behandler oplysninger om dig i forbindelse med:

 • Udsendelse nyhedsbrev, her behandler vi dit navn og e-mail, når det sker, er det på baggrund af samtykke som du har afgivet. Samtykket er vores legitime behandlingsgrundlag jf. persondataforordningens artikel 6 stk. 1 litra a)
 • Målrettede annoncer på Facebook, her anvender vi din e-mail, som du har afgivet i forbindelse med nyhedsbrev, eller ved oprettelse af en profil på Børnibyen.dk.
 • Dit klub-medlemskab, i forbindelse med dit medlemskab behandler vi, både valgfrie og obligatoriske oplysninger. De obligatoriske oplysninger i er: For-og efternavn, Adresse, Post nr. og by, land og telefonnummer. Oplysningerne er nødvendige for, at vi kan udstede dit elektroniske medlemskort. Vores legitime behandlingsgrundlag i forbindelse med de obligatoriske oplysninger er, opfyldelse af kontrakt jf. persondataforordningens artikel 6 stk. 1 litra b). Vi er derudover forpligtet til at registrer, opbevare og behandle oplysninger om dine køb jf. bogføringslovens: §7 nøjagtighed af registrering og § 10 opbevaring i 5 år. Valgfrie oplysninger som du kan udfylde under dit medlemslogin, er profilbillede, køn, fritekst, børns alder, billede af dine børn. Når du udfylder disse valgfrie oplysninger, behandler vi dine oplysninger på baggrund af samtykke jf. persondataforordningens artikel 6 stk. 1 litra a), du kan altid trække dit samtykke tilbage.
 • Udsendelse af klub nyhedsbrev, her behandler vi dit navn og e-mail, når det sker, er det på baggrund af samtykke som du har afgivet. Samtykket er vores legitime behandlingsgrundlag jf. persondataforordningens artikel 6 stk. 1 litra a) 
 • Din gratis profil, oplysninger som vi behandler vedr. gratis profil er/kan være: profilbillede, køn, fritekst, børns alder, billede af dine børn. Når du udfylder disse oplysninger, behandler vi dine oplysninger på baggrund af samtykke jf. persondataforordningens artikel 6 stk. 1 litra a), du kan altid trække dit samtykke tilbage.
 • Cookies, når du besøger vores hjemmeside, anvender vi cookies, inden vi anvender cookies, skal du acceptere dette, du bliver samtidig oplyst om, hvad vi bruger cookies til, og hvordan du kan slette dem, hvis du ikke længere vil acceptere det. Du kan under afsnittet Cookie-politik se hvilke cookies vi anvender til hvilket formål.Vi anvender cookies for at gøre vores service bedre og sikre kvalitet i vores produkter og tjenester, samt til statistik og analyse af adfærd på hjemmesiden, når vi behandler cookies sker det på baggrund af det samtykke du afgiver jf. Artikel 6 stk. 1 litra a i persondataforordningenVi anvender også cookies til markedsføringsformål. Når vi anvender cookies til markedsføringsformål, henter vi samtykke inden. Samtykket er vores legitime grundlag for at behandle dine oplysninger jf. Artikel 6 stk. 1 litra a i persondataforordningen.
 • Vi anvender cookies for at gøre vores service bedre og sikre kvalitet i vores produkter og tjenester, samt til statistik og analyse af adfærd på hjemmesiden, når vi behandler cookies sker det på baggrund af det samtykke du afgiver jf. Artikel 6 stk. 1 litra a i persondataforordningen
 • Vi anvender også cookies til markedsføringsformål. Når vi anvender cookies til markedsføringsformål, henter vi samtykke inden. Samtykket er vores legitime grundlag for at behandle dine oplysninger jf. Artikel 6 stk. 1 litra a i persondataforordningen.

Videregivelse af personoplysninger

Vi videregiver i nogle tilfælde persondata til andre aktører i forbindelse med legitime formål. Hvis vi som led i behandlingen af dine oplysninger, videregiver personoplysninger, oplyses du om dette forud for behandling.

Videregivelse i forbindelse med:

 • Køb af abonnement, sker der videregivelse til Nets, der håndterer den sikre betaling.
 • Deltagelse i undersøgelser eller afstemninger, sker der overførsel til vores nyhedsbrevssystem – Survey Monkey.
 • Besøg på vores hjemmeside, sker der i forbindelse med statistik, videregivelse af statiske data til Google Analytics/ Google tag manager
 • Administration af gaver i forbindelse med Klub-medlemskab, overføres oplysninger til Google Drev
 • Henvendelse til vores support, support@bornibyen.dk, her videregives oplysninger vores supportsystem Zendesk
 • Besøg på vores hjemmeside, sker der i forbindelse med vores brug af Facebook Pixel overførsel til Facebook, til brug for målrettet annoncering
 • Besøg på vores hjemmeside, sker der i forbindelse med vores brug af ad manager Pixel, der anvendes til målrettet retargeting annoncering af både egne og annoncørers kampagner.

Deling af oplysninger med fælles dataansvarlig:

I forbindelse med brug af vores Facebookside, placerer Facebook cookies på din computer, de oplysninger der indsamles kan bruges i forbindelse med målrettet annoncering, samt til statistiske formål. Du kan slette cookies jf. vejledning under afsnittet om cookies.

Der overføres oplysninger til tredjelande i følgende situationer:

 • Behandling af oplysninger til nyhedsbreve, behandles oplysningerne i Campaign Monitor, der er baseret i Australien og opbevarer oplysninger på servere i US, Australien – du kan læse mere om Campaign Monitor og sikkerhed for dette – https://www.campaignmonitor.com/trust/
 • Statistik på hjemmesiden, hvor vi benytter Google Analytics og tagmanager, her overføres oplysningerne til Google som er placeret i USA, overførsel sker på baggrund af kommissionens afgørelse om sikkerhed, da Google har tilsluttet sig EU US Privacy shield
 • Afstemning og deltagelse i undersøgelser, hvor vi benytter Survey Monkey, her overføres oplysninger til Survey Monkey, som er placeret i USA, overførsel sker på baggrund af kommissionens afgørelse om sikkerhed, da Survey Monkey har tilsluttet sig EU US Privacy shield
 • Administration af gaver i forbindelse med Klub-medlemskab, hvor vi benytter Google Drev, her overføres oplysningerne til Google som er placeret i USA, overførsel sker på baggrund af kommissionens afgørelse om sikkerhed, da Google har tilsluttet sig EU US Privacy shield
 • Oprettelse af en supportsag, når du skriver en mail til support@bornibyen.dk, oprettes vi en sag i Zendesk, overførsel sker på baggrund af kommissionens afgørelse om sikkerhed, da Zendesk har tilsluttet sig EU US Privacy shield
 • Ved brug af hjemmesiden, benytter vi Facebook Pixel til at kunne målerette og opbygge annoncemålgrupper på Facebook. Facebook bruger standard kontrakter, der er godkendt af EU kommissionen, og anvender EU Kommissionens beslutninger om et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau.

Periode for opbevaring

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaringen.

Vi sletter dine oplysninger efter følgende regler:

Oplysninger som opbevares jf. Bogføringslovens §10 gemmes i indeværende år + 5 år.

Oplysninger som behandles på baggrund af samtykke gemmes indtil et af følgende gør sig gældende:

 • Du har trukket samtykket tilbage, enten ved brug af knap i nyhedsbrev eller ved mail, til dataansvarlige.
 • Du har anmodet dataansvarlige om at få slettet dine oplysninger, og dataansvarlige har ikke anden legitimt behandlingsgrundlag.
 • Vi tilbyder ikke længere den service som du har givet samtykke til behandling for.

Oplysninger som behandles i forbindelse med administration af Klub gaver, gemmes i 1 år, hvor efter de slettes.

Din sikkerhed

Vi har sikret os teknisk mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, tabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

     1.   Tekniske sikkerhedsforanstaltninger - sikkerhed på hjemmesiden
Vores hjemmeside er beskyttet med SSL-certifikat (Secure Socket Layer), SSL er en krypteringsprotokol og betyder, at det kun er afsender og modtager, der kan læse de oplysninger, der bliver sendt imellem dem. Du kan altså indtaste dine oplysninger sikkert på vores hjemmeside.

Du kan læse mere om, hvordan de systemer vi bruger til håndtering af sikkerheden ved at følge link under, hver af systemerne:

     2.   Organisatoriske foranstaltninger

For at sikre dine oplysninger bedst muligt har vi sat følgende processer op i forbindelse med de personer, der kan have kontakt med dine oplysninger.

Kun personer, der handler på direkte instruks fra dataansvarlige, kan få adgang til oplysninger i systemerne. Dette er sikret ved interne kontroller og processer samt nødvendig undervisning.

Dine rettigheder som registreret

Som registreret hos Børn i Byen har du:

 • Ret til indsigt
 • Ret til berigtigelse
 • Ret til sletning
 • Ret til indsigelse
 • Ret til begrænsning
 • Ret til dataportabilitet
 • Ret til at tilbagetrække samtykke
 • Ret til at indgive en klage til tilsynsmyndigheden

Dataansvarlige underretter uden unødig forsinkelse den registrerede om, hvordan virksomheden håndterer den registreredes udøvelse af registreredes rettigheder. 

Sådan udøver du dine rettigheder: 

     1.   Ret til indsigt
Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet. Såfremt du som registreret ønsker at udøve din ret til indsigt, skal du som registreret skrive en mail til caro@bornibyen.dk, hvori det fremgår at du ønsker at udøve din ret til indsigt.

     2.   Ret til berigtigelse
Du har som registreret ret til at få berigtiget de oplysninger, vi behandler om dig, Såfremt du ønsker at udøve din ret til berigtigelse, skal du skrive en mail til caro@bornibyen.dk, hvori det fremgår at du ønsker at udøve din ret til berigtigelse, samt hvilke oplysninger du ønsker berigtiget.

     3.   Ret til sletning
I visse tilfælde har du som registreret ret til sletning af de oplysninger, vi behandler om dig. Der er dog tilfælde, hvor vi har en retslig forpligtelse til at opbevare dem.  

Såfremt du som registreret ønsker at udøve din ret til sletning for de personoplysninger, der er afgivet i forbindelse med et givent formål, skal du skrive en mail caro@bornibyen.dk, hvori det fremgår, hvilke oplysninger der ønskes slettet.  

Den dataansvarlige vurderer ved modtagelse af den registreredes anmodning om sletning, om der findes undtagelser for sletning. I tilfælde af, at den dataansvarlige finder undtagelse for sletning, oplyser den dataansvarlige uden unødig forsinkelse om begrundelse og hjemmel for undtagelsen. Hvis der ikke findes undtagelser, sletter den dataansvarlige den registreredes personoplysninger, der er afgivet i forbindelse med denne samtykkeerklæring, og meddeler den registrerede om dette.

     4.   Ret til indsigelse
Du har som registreret ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.Såfremt du som registreret ønsker at udøve din ret til indsigelse mod behandling for de personoplysninger, der er afgivet i forbindelse med et givent formål, skal du skrive en mail til caro@bornibyen.dk, hvori det fremgår, at du ønsker at udøve din ret til indsigelse.

Dataansvarlige sikrer herefter, at personoplysninger ikke bliver behandlet til det formål, hvortil de er indsamlet, så længe der er en ikke-afsluttet indsigelse mod behandling. 

Hvis din indsigelse er berettiget, sikrer dataansvarlige, at behandlingen af dine personoplysninger bringes til ophør, indtil en afgørelse om udfaldet af indsigelsen foreligger. 

     5.   Ret til begrænsning af behandling
Du har som registreret ret til at anmode om begrænsning af vores behandling af dine personoplysninger. Såfremt du som registreret ønsker at udøve din ret til begrænsning af behandling for de personoplysninger, der er afgivet i forbindelse med et givent formål, skal du skrive en mail til caro@bornibyen.dk, hvori det fremgår, at du ønsker at udøve din ret til begrænsning mod behandling.

Dataansvarlige sikrer herefter, at personoplysninger ikke længere bliver behandlet i virksomheden eller af eventuelle databehandlere, indtil begrænsningen ophører. 

     6.   Ret til dataportabilitet
Du har som registreret ret til at anmode om portering af dine personoplysninger til en anden udbyder af samme ydelse. 

Såfremt du som registreret ønsker at udøve din ret til dataportabilitet for de personoplysninger, der er givet til et givent formål, skal du skrive en mail til caro@bornibyen.dk, hvori det fremgår, at du ønsker at udøve din ret til dataportabilitet.

     7.   Ret til tilbagetrækning af samtykke
Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Såfremt du som registreret ønsker at udøve din ret til at tilbagetrække en samtykkeerklæring, skal skrive en mail til caro@bornibyen.dk, hvori det fremgår, at du ønsker at trække dit samtykke tilbage, samt til hvilket formål samtykket er givet.

Dataansvarlige sikrer herefter, at personoplysningerne ikke bliver behandlet til det formål, hvortil de er indsamlet.

Hvis tilbagetrækning af samtykke vedr. nyhedsbreve, kan du afmelde nyhedsbrevet via link i nyhedsbrev. Når du afmelder nyhedsbrevet, tilbagetrækker du samtidig samtykket til behandling.

     8.   Ret til indgivelse af klage til tilsynsmyndighed
Såfremt du som registreret ønsker at udøve sin ret til at indgive en klage til tilsynsmyndigheden.  Kan dette gøres ved at kontakte tilsynsmyndigheden. I Danmark er tilsynsmyndigheden Datatilsynet. På Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk er det muligt at indgive en klage.  

Dataansvarliges oplysningspligt:

Hvis du som registreret har benyttet dine rettigheder til enhver berigtigelse eller sletning af personoplysningerne eller begrænsning af behandling, der er udført i henhold til artikel 16, artikel 17, stk. 1 og artikel 18, Underretter den dataansvarlige alle modtagere, som personoplysninger er videregivet til, så der foretages de nødvendige handlinger af parterne for at sikre den registreredes rettigheder. 

Cookie-Politik

For at kunne sikre dig den bedst mulige oplevelse, gemmer Børn i byen følgende cookies på din maskine:

Formål med brug af cookies på websitetIntern / 1. parts cookiesEkstern / 3. parts cookies

Teknisk funktionalitet

Ja

Ja

Trafikmåling

Ja

Ja

Annonceafvikling

Nej

Ja

     1.   Hvad er cookies?
Dette website anvender cookies i henhold til ovenstående formål. En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser og for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies og de kan ikke indeholde virus.

     2.   Så lang tid opbevares cookies
Cookies sletter sig selv efter et vist antal måneder (kan variere), men de fornyes efter hvert besøg.

     3.   Sådan sletter du cookies
Se vejledninger på http://minecookies.org/cookiehandtering.

     4.   Sådan undgår du cookies
Hvis du ikke ønsker at modtage cookies kan du blokere dem. Se vejledning på http://minecookies.org/cookiehandtering.

     5.   Sådan bruges cookies på Børn i byen
Cookies anvendes til at føre statistik over antallet af brugere samt oplysninger om køn, alder, geografi og interesser på vores brugere for at tilpasse indhold og annoncering herefter. Derudover benytter vi cookies til tekniske formål, som at huske dine loginoplysninger og andre indstillinger.

Vi benytter os af følgende tredjeparter, som også kan gemme og læse cookies:

 • Gemius (trafikmåling)Websites anvender cookies fra Gemius, der registrerer internetbrug på markedsniveau og på tværs af forskellige websites. Målingen overholder al lovgivning på området herunder persondataloven, ICC/ESOMAR International Code of Marketing and Social Research Practice, og videregiver ikke oplysninger om de enkelte personers internetadfærd men kun i samlet form. Se f.eks. http://fdim.dk/statistik.Gemius registrerer ikke personoplysninger, med mindre du selv udtrykkeligt giver tilladelse hertil, hvilket sker i forbindelse med udfyldelse af spørgeskemaer. Læs mere om persondata i Gemius Audience.Du kan fravælge at indgå i Gemius målingen her: http://optout.hit.gemius.pl/removeDK.php.Den dataansvarlige i forbindelse med Gemius cookies er FDIM, Bredgade 33A, 1260 København K. Databehandleren er Gemius S.A., Woloska 7, 02-675 Warszawa, Polen. Gemius Denmark ApS har adresse på Dampfærgevej 3 st. th, 2100 København Ø. Hvis du har spørgsmål til behandlingen af oplysninger og data eller ønsker at udnytte dine rettigheder, kan du rette henvendelse til Gemius Denmark ApS på e-mailadressen netsoftware@gemius.dk eller telefon: 39 200 440
 • Google Analytics (trafikmåling)Websitet bruger cookies fra Google Analytics til at måle trafikken på websitet.Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 • Retargeting på websiteWebsitet opsamler cookies til retargeting for vores annoncørers kampagner. Website Retargeting betyder betyder at du vil blive eksponeret for produkter/kampagner når du surfer videre på internettet, som du tidligere har set på Børn i byen. Du kan fravælge cookies i din browser – find vejledning her: https://minecookies.org/fravalg/.
 • Google Adsense/Doubleclick (annoncer)Børn i byen viser annoncer fra annoncenetværket Google Adsense/Doubleclick. Google Adsense benytter sig af cookies, hvilket bl.a. muliggør, at du ikke præsenteres for de samme annoncer på alle sider. Hvis du ikke bryder dig om dette, er du nødt til at deaktivere cookies i din browser.
 • Facebook (teknisk funktionalitet)Websitet bruger cookies fra Facebook til at vise dig indhold fra Facebook, for eksempel hvem, der synes godt om Børn i byen.
 • Facebook PluginsWebsitet bruger Facebook Plugins, der placeres cookies fra Facebook til at huske dine valg. Facebook kan bruge dette til indsamling af besøgsstatistik fra brugeren. Du kan læse mere under https://developers.facebook.com/docs/plugins/faqs#faq_574746276036649
 • Facebook PixelWebsitet bruger cookies fra Facebook Pixel, til at vi kan målerette annoncering på Facebook.
 • Børn i byen på Facebook, når du besøger vores Facebookside, anbringer Facebook cookies på din computer oplysninger, der indsamles i forbindelse med dette deles med Facebook.Du kan læse Facebooks politik for brug af data på http://da-dk.facebook.com/about/privacy