Blå Base

Blå Base v/Tårnby Naturskole har aktiviteter ved Kastrup Havn og strand hele sommerferien og alle lørdage og søndage. Kl. 10-14.

Den Blå Base er en hav-naturskole. Hver dag arrangeres forskellige aktiviteter, hvor alle kan være med:

• Vi fisker med rejehov og waders for at undersøge livet på det lave vand,
• vi bygger et saltvandsakvarium op med alt god fra havet,
• vi trækker mini-vod fra hav til strand,
• vi fanger krabber,
• vi bruger vandkikkert
• vi stiller skarpt på krabber og ser alle detaljerne,
• vi fisker,
• vi dissekerer fisk,
• vi undersøger havets mikroskopiske verden,
• vi røger fisk og meget mere.

Som en del af den Blå Base har vi bygget et kigge- og rørebassin på en flydebro i Kastrup Havn. Her kan du altid se et udvalg af krabber og interessante fisk. Fritidsfiskerne i havnen sætter tit spændende fangster i bassinet. Kigge- og rørebassinet er åbent for alle hele døgnet.

I sommerhalvåret bemandes Blå Base af studentermedhjælpere i weekender, og i hele skolesommerferien frem til den 13/8 samt alle weekender i september. Alle aktiviteter er gratis.

Få 100-vis af rabatter i Børn i byen Klubben