Møllegades Boghandel

Møllegades Boghandel er en forening, der på frivillig basis driver boghandlen i Møllegade 8A for at skabe et sted for litteraturen at være, fri af både øko-nomiske interesser og institutionelle rammer. Med fokus på ny nordisk litteratur, mindre forlag og selvstæn-dige udgivelser, såvel som oversatte værker fra verdenslitteraturen, skaber Møllegades Boghandel ikke bare et rum for den gode litteratur, men også til de gode samtaler om og oplevelser med den. Gennem boghandlens mange og meget forskellige litterære arrange-menter ønsker vi at bidrage til lokal-områdets litterære miljø og den litterære debat. Møllegades Boghandel er et mødested for alle litteratur-interesserede. Hos os er der plads til nysgerrighed, begejstring og fordybelse.

Kategorier

Få 100-vis af rabatter i Børn i byen Klubben