Multibyen

”M U L T I B Y E N” er stedet hvor børn og unge:

finder en masse tilbud på en dag
får et utal af muligheder for udvikling
kan realisere alle tænkelige interesser
kan deltage i mange kreative aktiviteter
Vores idegrundlag: Børns individualitet er af største værdi

Vores mål: Udvikling af evner, interesser og talenter hos mennesker under deres opvækst

Multibyens formål og ideologisk baggrund:

Den model, som Multibyen tilbyder, afspejler verden for det reale samfund, hvor et moderne barn har sit hjemmested. Et multietnisk flerkulturelt miljø er det europæiske barns livsvilkår. Især når det drejer sig om hovedstadsbarnet, da enhver hovedstad er et multikulturelt rum.

Få 100-vis af rabatter i Børn i byen Klubben