Gitte Nordgaard's profil

Har anmeldt 9 steder

  mere end 4 år siden
  mere end 5 år siden
  mere end 5 år siden
  mere end 6 år siden
  mere end 6 år siden
  næsten 7 år siden
  næsten 7 år siden
  mere end 7 år siden
  næsten 8 år siden

Har oprettet 0 steder

Få en lækker velkomstpakke ved tilmelding til Klubben

Aksel, 11 år

Johannes, 8 år