Helle Salomon's profil

Har anmeldt 9 steder

  cirka 8 år siden
  mere end 8 år siden
  mere end 8 år siden
  mere end 8 år siden
  næsten 9 år siden
  cirka 9 år siden
  cirka 9 år siden
  cirka 9 år siden
  cirka 9 år siden

Har oprettet 3 steder

  cirka 9 år siden
  cirka 9 år siden
  cirka 9 år siden
Få en lækker velkomstpakke ved tilmelding til Klubben

Sebastian Salomon, 14 år

Alexander Salomon, 9 år

Frederik Priergaard Salomon, 7 år