charlotte lauridsen's profil

Har anmeldt 7 steder

  mere end 5 år siden
  næsten 6 år siden
  mere end 6 år siden
  næsten 7 år siden
  cirka 7 år siden
  cirka 9 år siden
  mere end 9 år siden

Har oprettet 0 steder

Få en lækker velkomstpakke ved tilmelding til Klubben

Victor, 19 år

Inger, 15 år

Marie, 11 år