Kari Svarre's profil

Har anmeldt 7 steder

  næsten 8 år siden
  cirka 9 år siden
  næsten 10 år siden
  mere end 10 år siden
  mere end 10 år siden
  mere end 10 år siden
  mere end 10 år siden

Har oprettet 9 steder

  mere end 9 år siden
  mere end 10 år siden
  mere end 10 år siden
  mere end 10 år siden
  mere end 10 år siden
  mere end 10 år siden
  mere end 10 år siden
  mere end 10 år siden
  mere end 10 år siden
Få en lækker velkomstpakke ved tilmelding til Klubben

Clara, 16 år

Sally, 12 år

Har skrevet 2 artikler

  næsten 8 år siden
  mere end 9 år siden