Kari Svarre's profil

Har anmeldt 8 steder

  næsten 7 år siden
  næsten 7 år siden
  cirka 8 år siden
  næsten 9 år siden
  mere end 9 år siden
  mere end 9 år siden
  mere end 9 år siden
  mere end 9 år siden

Har oprettet 9 steder

  mere end 8 år siden
  mere end 9 år siden
  mere end 9 år siden
  mere end 9 år siden
  mere end 9 år siden
  mere end 9 år siden
  mere end 9 år siden
  mere end 9 år siden
  mere end 9 år siden
Få en lækker velkomstpakke ved tilmelding til Klubben

Clara, 15 år

Sally, 12 år

Har skrevet 2 artikler

  næsten 7 år siden
  næsten 9 år siden