Kari Svarre's profil

Har anmeldt 7 steder

  mere end 8 år siden
  mere end 9 år siden
  mere end 10 år siden
  cirka 11 år siden
  cirka 11 år siden
  cirka 11 år siden
  cirka 11 år siden

Har oprettet 9 steder

  cirka 10 år siden
  næsten 11 år siden
  cirka 11 år siden
  cirka 11 år siden
  cirka 11 år siden
  cirka 11 år siden
  cirka 11 år siden
  cirka 11 år siden
  cirka 11 år siden
Få en lækker velkomstpakke ved tilmelding til Klubben

Clara, 17 år

Sally, 13 år

Har skrevet 2 artikler

  mere end 8 år siden
  mere end 10 år siden