Christina Helle Kjær's profil

Har anmeldt 27 steder

  mere end 8 år siden
  cirka 9 år siden
  mere end 9 år siden
  cirka 10 år siden
  cirka 10 år siden
  cirka 10 år siden
  cirka 10 år siden
  mere end 10 år siden
  mere end 10 år siden
  mere end 10 år siden

Har oprettet 23 steder

  cirka 10 år siden
  mere end 10 år siden
 1. mere end 10 år siden
  mere end 10 år siden
  mere end 10 år siden
 2. mere end 10 år siden
  mere end 10 år siden
 3. næsten 11 år siden
  næsten 11 år siden
  næsten 11 år siden
Få en lækker velkomstpakke ved tilmelding til Klubben

Anna Eva, 11 år

Mia Ellen, 9 år

Har skrevet 6 artikler

 1. cirka 4 år siden
  mere end 8 år siden
  mere end 8 år siden
  mere end 8 år siden
  næsten 9 år siden
  mere end 10 år siden