Charlotte Rosell's profil

Har anmeldt 30 steder

  9 måneder siden
  næsten 7 år siden
  næsten 7 år siden
  mere end 7 år siden
  mere end 7 år siden
  cirka 8 år siden
  mere end 8 år siden
  cirka 9 år siden
  mere end 9 år siden
  mere end 9 år siden

Har oprettet 10 steder

  9 måneder siden
  mere end 9 år siden
  mere end 9 år siden
  mere end 9 år siden
  mere end 9 år siden
  mere end 9 år siden
  mere end 9 år siden
  mere end 9 år siden
  mere end 9 år siden
  mere end 9 år siden
Få en lækker velkomstpakke ved tilmelding til Klubben

Cirkel, 12 år

Tinke, 10 år