Dorte pedersen's profil

Har anmeldt 33 steder

  mere end 5 år siden
  mere end 5 år siden
  mere end 6 år siden
  mere end 6 år siden
  næsten 7 år siden
  næsten 7 år siden
  næsten 7 år siden
  mere end 8 år siden
  næsten 9 år siden
  cirka 9 år siden

Har oprettet 12 steder

  cirka 6 år siden
  mere end 6 år siden
  mere end 8 år siden
  næsten 9 år siden
  mere end 9 år siden
  cirka 10 år siden
  cirka 10 år siden
  mere end 10 år siden
  mere end 10 år siden
  næsten 11 år siden
Få en lækker velkomstpakke ved tilmelding til Klubben

Daniel, 21 år

Bianca, 19 år

Magnus, 10 år