Karen Juul Thomsen's profil

Har anmeldt 37 steder

  mere end et år siden
  mere end et år siden
  mere end 3 år siden
  mere end 3 år siden
  cirka 4 år siden
  cirka 4 år siden
  mere end 4 år siden
  mere end 4 år siden
  mere end 4 år siden
  mere end 4 år siden

Har oprettet 1 sted

  mere end 8 år siden
Få en lækker velkomstpakke ved tilmelding til Klubben

Marius, 10 år