Gabriella Lassen's profil

Har anmeldt 7 steder

  mere end 8 år siden
  mere end 8 år siden
  mere end 8 år siden
  næsten 9 år siden
  cirka 9 år siden
  cirka 9 år siden
  cirka 10 år siden

Har oprettet 0 steder

Få en lækker velkomstpakke ved tilmelding til Klubben

Carl, 14 år

Alma, 12 år

Rosa, 10 år