Teresa Karlsen Riis's profil

Har anmeldt 7 steder

  cirka 5 år siden
  mere end 5 år siden
  mere end 5 år siden
  cirka 7 år siden
  mere end 7 år siden
  mere end 7 år siden
  næsten 8 år siden

Har oprettet 0 steder

Få en lækker velkomstpakke ved tilmelding til Klubben

Tone Karlsen Riis, 12 år

Hugo Karlsen Riis, 10 år

Har skrevet 8 artikler

  mere end 6 år siden
  næsten 7 år siden
  mere end 7 år siden
  mere end 7 år siden
  næsten 8 år siden
  cirka 8 år siden
  mere end 8 år siden
  næsten 9 år siden