susanne aagaard-kjær's profil

Har anmeldt 8 steder

  mere end 2 år siden
  mere end 7 år siden
  mere end 7 år siden
  mere end 7 år siden
  mere end 7 år siden
  mere end 7 år siden
  mere end 7 år siden
  mere end 7 år siden

Har oprettet 3 steder

  mere end 7 år siden
  mere end 7 år siden
  mere end 7 år siden
Få en lækker velkomstpakke ved tilmelding til Klubben

Ella Isolde, 10 år

Bertram Emil, 10 år