Katrine Hemmingsen's profil

Har anmeldt 9 steder

  mere end et år siden
  næsten 2 år siden
  næsten 3 år siden
  cirka 3 år siden
  mere end 3 år siden
  næsten 4 år siden
  næsten 5 år siden
  mere end 5 år siden
  næsten 7 år siden

Har oprettet 172 steder

 1. cirka et år siden
 2. mere end et år siden
 3. mere end et år siden
 4. mere end et år siden
 5. mere end et år siden
 6. mere end et år siden
 7. mere end et år siden
 8. mere end et år siden
 9. mere end et år siden
 10. mere end et år siden
Få en lækker velkomstpakke ved tilmelding til Klubben

Datter, 8 år

Datter, 5 år

Har skrevet 92 artikler

  7 måneder siden
  7 måneder siden
  cirka et år siden
  cirka et år siden
  cirka et år siden
  cirka et år siden
  cirka et år siden
  cirka et år siden
  mere end et år siden
  mere end et år siden
  mere end et år siden
  mere end et år siden
  mere end et år siden
  mere end et år siden
  mere end et år siden
  næsten 2 år siden
  næsten 2 år siden
  næsten 2 år siden
  næsten 2 år siden
 1. næsten 2 år siden
  næsten 2 år siden
  næsten 2 år siden
  næsten 2 år siden
  næsten 2 år siden
  cirka 2 år siden
  cirka 2 år siden
  cirka 2 år siden
 2. cirka 2 år siden
 3. cirka 2 år siden
  cirka 2 år siden
 4. cirka 2 år siden
 5. cirka 2 år siden
 6. cirka 2 år siden
 7. cirka 2 år siden
 8. cirka 2 år siden
  cirka 2 år siden
 9. mere end 2 år siden
  mere end 2 år siden
  mere end 2 år siden
 10. mere end 2 år siden
 11. mere end 2 år siden
 12. mere end 2 år siden
 13. mere end 2 år siden
  mere end 2 år siden
 14. mere end 2 år siden
  mere end 2 år siden
  mere end 2 år siden
  mere end 2 år siden
 15. mere end 2 år siden
 16. næsten 3 år siden
  næsten 3 år siden
  cirka 3 år siden
 17. cirka 3 år siden
  cirka 3 år siden
 18. cirka 3 år siden
 19. cirka 3 år siden
 20. cirka 3 år siden
 21. cirka 3 år siden
 22. mere end 3 år siden
 23. mere end 3 år siden
 24. mere end 3 år siden
  mere end 3 år siden
 25. mere end 3 år siden
 26. næsten 4 år siden
 27. næsten 4 år siden
  næsten 4 år siden
 28. næsten 4 år siden
 29. næsten 4 år siden
 30. næsten 4 år siden
  næsten 4 år siden
  næsten 4 år siden
  næsten 4 år siden
  næsten 4 år siden
  næsten 4 år siden
 31. cirka 4 år siden
 32. cirka 4 år siden
  cirka 4 år siden
  cirka 4 år siden
 33. cirka 4 år siden
 34. cirka 4 år siden
 35. cirka 4 år siden
 36. cirka 4 år siden
  cirka 4 år siden
 37. cirka 4 år siden
 38. mere end 4 år siden
  mere end 4 år siden
 39. mere end 4 år siden
  mere end 4 år siden
  mere end 4 år siden
  cirka 5 år siden
  mere end 5 år siden
  cirka 6 år siden