Karina Andreasen's profil

Har anmeldt 49 steder

  mere end 10 år siden
  mere end 10 år siden
  næsten 11 år siden
  næsten 11 år siden
  næsten 11 år siden
  næsten 11 år siden
  næsten 11 år siden
  næsten 11 år siden
  næsten 11 år siden
  næsten 11 år siden

Har oprettet 21 steder

  mere end 10 år siden
  mere end 10 år siden
  næsten 11 år siden
  næsten 11 år siden
  næsten 11 år siden
  næsten 11 år siden
  næsten 11 år siden
  næsten 11 år siden
  næsten 11 år siden
  næsten 11 år siden
Få en lækker velkomstpakke ved tilmelding til Klubben

Liv, 14 år