Christina Sylvest Noer's profil

Har anmeldt 71 steder

  mere end et år siden
  mere end et år siden
  mere end 2 år siden
  næsten 3 år siden
  mere end 3 år siden
  mere end 3 år siden
  mere end 3 år siden
  mere end 3 år siden
  mere end 3 år siden
  mere end 3 år siden

Har oprettet 1 sted

  cirka 7 år siden
Få en lækker velkomstpakke ved tilmelding til Klubben

Aksel Sylvest Noer, 7 år

Aksel Sylvest Noer
Om Aksel Sylvest Noer Verdens dejligeste <3
Går i Fuld integreret vuggestue