Gerbrandskolen

Gblogo 1  normal620
Gerbrandskolen
Gerbrandsvej 9
2300 København S
Se kort
5-17 år
E-mail Rediger

Beskrivelse Redigér

På Gerbrandskolen prioriterer vi elevernes og de ansattes trivsel højt, og vi
har som mål at være en skole uden mobning, hærværk, misbrug og tyveri.
Blandt andet derfor er elevdemokrati og medbestemmelse vigtige elementer
i skolens daglige liv. Udviklingen af elevernes samfundsmæssige
(herunder demokratiske) kvalifikationer er et integreret led i hele skolens
undervisning og dagligliv i elevrådet og i den enkelte klasse.

Det er vigtigt for os, at børnene trives på skolen, og at de gennem deres
skoletid får et godt fundament for resten af deres liv !

Skolen bestræber sig på at tilbyde en alsidig undervisning af høj faglig kvalitet
med stor vægt på de kreative fag. Det skal være spændende og udviklende
at gå på Gerbrandskolen. Den enkelte elev skal sikres de bedste
udviklingsmuligheder, såvel fagligt som menneskeligt.

Tidlig støtte til elever med indlæringsvanskeligheder er en selvfølge.

Vi anser et åbent og tillidsfuldt skole-hjem-samarbejde i gensidig respekt for
meget vigtigt og trivselsfremmende. Målet er, at skole og hjem i samarbejde
afklarer forventninger samt definerer og fordeler arbejdsopgaverne. Dette
forudsætter, at der løbende er et tæt samarbejde, mellem lærerne og forældrene
især mellem klasselæreren og hver enkelt klasses kontaktforældre.

Udviklingen af de ansattes kompetence er også et område Gerbrandskolen
bruger resurser på Bl.a. lærernes faglige og pædagogiske udvikling, der
tilgodeses gennem erfaringsudveksling, diskussion og efteruddannelse.
Ligeledes er der udviklingsplaner for flere af skolens områder, bl.a.
projektarbejde, indskoling, IT og musik.

På skolen er vi opmærksomme på,at det er en væsentlig forudsætning for
elevernes udbytte af deres skolegang, at de møder udhvilede og mætte, at
de har deres ting i orden, og at de er klar til at modtage undervisning. Af
hensyn til de andre i klassen skal man også møde til tiden.

Faciliteter Redigér

Vi kender ikke faciliteterne for dette sted.

Kategorier Redigér

Kommende arrangementer

    Ingen arrangementer den kommende måned.
    Du kan oprette et arrangement hvis du ved noget, vi ikke gør.
  1. Tilføj nyt