Vibenshus Skole

Billedet findes ikke
Vibenshus Skole
Kertemindegade 10
2100 København Ø
Se kort
5-15 år
Website Rediger

Beskrivelse Redigér

Pædagogiske principper

Vibenshus Skole er en skole på Østerbro, som ligger mellem Strandboulevarden, Randersgade, Kertemindegade og Vordingborggade. Vores beliggenhed afspejler vores elevsammensætning, som består af mange forskellige mennesker store som små.
Vi er efter københavnske forhold en stor skole med ca. 540 elever fordelt fra børnehaveklasse til og med 9. klasse. Vi er en 3 sporet skole, hvilket vil sige at vi er 3 klasser på hver årgang, dog er vi på nogle årgange 2 klasser.
På Vibenshus Skole arbejder vi ud fra vores erklærede værdigrundlag (se hjemmesiden), som danner grundlag for vores praksis – både i hverdagen og på sigt. Ledelsen har udarbejdet et sæt værdinormer(se hjemmesiden), der fungerer som pejlemærker i det daglige, men også i det visionære arbejde.
Vi arbejder ud fra devisen om at have fingeren på pulsen, hvorfor det er nødvendigt for os i dagligdagen at have en så tæt kontakt med vores elever som muligt. Dette gør vi bl.a. ved at vi afholder elevsamtaler med de store elever 7. – 9. klasse - indføres i løbet af skoleåret.
Det er meget vigtigt for os, at vores elever på alle niveauer trives og har det godt, hvorfor vi prioriterer det sociale meget højt.
Skolens profil

Vibenshus Skole vil gerne kendes for

- En skole med trygge rammer for alle, der har sin daglige gang her.
- En skole med fokus på læseindlæring.
- En skole med et højt fagligt niveau.
- En skole med fokus på trivsel.
- En skole med fokus på det sociale miljø.
- En skole der lægger vægt på demokratisk læring.
- En skole der ser forskellighed og mangfoldighed som en styrke.
- En skole med vægt på de praktisk/musiske fag.
- En skole med morgensang og kortradition.
- En skole der ikke tolererer mobning.
- En skole der prioriterer informationsteknologi højt på alle niveauer.

Vibenshus Skole er praktikskole for både lærer – og pædagogstuderende.
En folkeskole i Københavns kommune
En skole er en levende organisme, som lever sit eget liv og danner sin egen kultur, afhængigt at de mennesker, der opholder sig på stedet, men det er også en arbejdsplads for mange mennesker, hvor alt helst skal gå op i en højere enhed. Vi bestræber os på kontinuerligt at være på forkant med begivenhederne, men til tider overhales vi indenom af virkeligheden. Det lykkedes for det meste at få samlet alle tråde, og alt går op i en højere helhed.

At føre skole kræver til tider, at vi balancerer på en knivsæg og at vi til stadighed skal være lydhøre overfor alle de mennesker, der kommer her hver dag. At føre skole fordrer, at vi hele tiden prioriterer og omprioriterer afhængigt af de mennesker der færdes her, af strømninger og af krav udefra.
Vibenshus Skole er en folkeskole i Københavns kommune, hvilket betyder at vi fungerer under og med de politiske beslutninger der træffes. Nogle beslutninger passer som fod i hose i forhold til de tiltag eller indsatsområder, vi lokalt har besluttet, andre passer ikke umiddelbart, men det er beslutninger, vi tager til os som kommende udfordringer og prøver at navigere ud fra.
For nærmere information læs om fokusområder, indsatsområder og tiltag.

Faciliteter Redigér

Vi kender ikke faciliteterne for dette sted.

Kategorier Redigér

Kommende arrangementer

    Ingen arrangementer den kommende måned.
    Du kan oprette et arrangement hvis du ved noget, vi ikke gør.
  1. Tilføj nyt

Skriv anmeldelse

Log ind her for at skrive en anmeldelse.

Betina

Dejlig skole på Østerbro!