Nikolaj Kunsthal | Børn i byen - hvad skal vi lave?

Nikolaj Kunsthal

L image 5349 24480 20479 normal620
Nikolaj Kunsthal
Nikolaj Plads 10
1067 København K
Se kort
Alle
25/50 kr.
Website Rediger

Beskrivelse Redigér

Nikolaj Kunsthal ligger i hjertet af København i den tidligere Nikolaj Kirke på Nikolaj Plads og er byens kunsthal for udstilling og formidling af international samtidskunst.

Nikolaj Kunsthal byder børn og unge velkommen til samtidens kunst. Kunstnere benytter ofte erfaringer og metoder fra vidensområder uden for kunsten selv og både tematisk og teknologisk afspejler samtidskunsten således den kultur, som børn og unge vokser op i. Nikolaj Kunsthal viser årligt fem - seks udstillinger, der sætter fokus på kulturen, historien, fremtiden og det enkelte menneske. En af årets udstillinger er særligt tilrettelagt for børn. Udstillingerne giver stemme til aktuelle spørgsmål om f.eks. sociale, etiske, teknologiske og æstetiske forhold og lægger op til væsentlige oplevelser, forundring, debat og fordybelse.

Kunsthallen tilrettelægger og producerer skriftligt undervisningsmateriale og differentierede undervisningsforløb, udbyder lærerkurser, seminarer og indgår i længerevarende pædagogiske og kunstfaglige projekter med vægt på samtidskunstens og den visuelle kulturs flerfaglige og demokratiske læringspotentiale for især grundskolens ældste elever og gymnasiet. Vores undervisning bygger bro mellem samtidskunsten og alle de kulturbærende fag i skolen.

Undervisningsforløb i Nikolaj Kunsthal vil altid bygge på de særlige faglige og sociale kræfter og den viden og erfaring, der er til stede forankret i børn, unge og voksne, elever og studerende såvel som lærere og vores egne undervisere, som deltager i undervisningen. Gennem teoretiske diskussioner og oplæg, sproglige og visuelle øvelser, workshopopgaver og -aktiviteter med direkte udgangspunkt i Nikolaj Kunsthals skiftende udstillinger stiller vi sammen skarpt på betydningsdannelse og styrker gensidigt børn og unges og kunsthallens evne til at reflektere kritisk over samtidens kultur og formidle nye indsigter i et lærende fællesskab.

Værdierne flerstemmighed, aktiv deltagelse og selvrefleksion søges så vidt muligt integreret i alle vores undervisningstilbud som grundlaget for at skabe socialt inkluderende læringsmiljøer, der fremmer aktivt medborgerskab og lærende fællesskaber.

UNDERVISNINGSFORMER
I relation til alle husets udstillinger tilbyder vi kortere eller længere, aldersdifferentierede undervisningsforløb, som kan omfatte:

Miniforedrag, hvor underviseren fortæller om noget som kan være relevant for at uddybe og nuancere udstillingerne og værkerne

Dialog og gruppediskussioner på klassebasis, hvor forskellige oplevelser, indtryk og forståelser af udstillingerne og værkerne vendes

Proces-skrivning og skitsetegning, som en forlængelse af det sete og som afsæt for dialog om udstillingerne og værkerne

Performative øvelser, der mimer elementer i udstillingerne, og giver en førstehåndserfaring med aktuelle kunstneriske praksisser

Workshops, hvor eleverne får erfaringer med en konkret kunstnerisk praksis eller metode afprøvet på et materiale, de selv samler, skaber og præsenterer

MÅLGRUPPER
Undervisningen er tilrettelagt for alle under uddannelse, men især:

• Elever i folkeskolen (herunder fritidshjem, SFO'er og klubber)
• Gymnasiet/HF, VUC
• Tekniske skoler, produktionsskoler og alle andre ungdomsuddannelser
• Seminariestuderende er også meget velkomne, både som deltagere i undervisningen og for at få et kik ind i det undervisningsrum som på et tidspunkt bliver deres eget.

Faciliteter Redigér

Vi kender ikke faciliteterne for dette sted.

Kategorier Redigér

Kommende arrangementer

    Ingen arrangementer den kommende måned.
    Du kan oprette et arrangement hvis du ved noget, vi ikke gør.
  1. Tilføj nyt