Gudernes Tabte Spillebrikker (The Gods Lost Gamepieces)

C8ac92d2 31c0 461e a1b3 85b153b0e290 normal620
Værebro Bibliotek
Værebrovej 72
2880 Bagsværd
Se kort
Alle
gladsaxe.dk Rediger

Beskrivelse Rediger ›

NOTICE: the GPS-event is also available in English

GUDERNES TABTE SPILLEBRIKKER - ET GPS EVENTYR

Dette vovede eventyr tager dig dybt ind i en fantasiverden inspireret af nordisk mytologi.
Efter ragnarok truer kaoskræfterne med at ødelægge, hvad der er tilbage af Yggdrasils 9 verdener. Gudinden Hel holder Balder den Lyse – Odins søn – tilfangetagen i underverdenen. Den eneste måde at redde ham på er, at de døde nordiske guders overlevende børn udfordrer Hel til et spil Kongens Bord (Hnefatafl).

Desværre er spillebrikkerne tabt – og din mission er at finde dem!

Har du, hvad der kræves for at redde Balder?

Hvis gudernes mission skal lykkes, har de brug for din hjælp. Find alle spillebrikkerne, og Balder vil være fri til at rejse tilbage til gudernes nye oververden: Vindheimr.

Livets træ Yggdrasil vil igen slå rod og vokse. Guder, alfer, jætter, dværge og mennesker bliver genforenet og orden genskabt.

INSTRUKTIONER

Du kan gennemføre de 9 GPS-positioner, enten på én dag eller over flere dage. Det er nemmest at tilbagelægge den 7 km lange rute på cykel, men du kan også spadsere.
For at spille skal du have en fuldt opladet smarttelefon (medbring en power-bank). Slå lokalitetstjenester til og installer en QR-skanner App så din mobiltelefon nemt viser vej til gemmestedet for hver spillebrik.
Hos Værebro Bibliotek skal du hente eventyrfolderen med GPS-kortet på bagsiden, et svarark og en stempelpude. Hver gang du finder en spillebrik, brug runetegnet i bunden til at stemple svararket. Syv af spillebrikkerne er lette at finde gemt i træstubbe, mens to af brikkerne kræver at du bruger dit ”falkeøje” blik. Led efter et hulrum i en hule, og en låge i en bro.
Tag dig tid til at se den tilhørende video ved hver spillebriks gemmested. Videoerne ses ved at scanne QR koden på svararket med de 9 spørgsmål.
Den sidste spillebrik er skjult på Værebro Bibliotek. Det eneste du nu mangler er at oversætte runestemplerne. Ved skranken finder du et runealfabet. Skriv bogstaverne nederst på svararket, så de danner et ”træagtigt” ord. Sørg for at alle 9 spørgsmål er besvaret. Udfyld med
dit fulde navn og telefonnummer - og indlever arket ved skranken.

God jagt!

**Præmietrækningen afholdes i ugen efter eventen slutter. Vi kontakter dig, hvis du vinder en af følgende: Præmier: 10x 4 billetter til Sagnlandet Lejre, 1 turen går til Vikingetiden sponseret af Vikingebuen eller 1 komplet sæt af Gudernes Tabte Spillebrikker.

---------------------------------------------------------------
FIND THE GODS’ LOST GAME PIECES - A GPS ADVENTURE

This daring adventure will take you deep into our fantasy world inspired by Norse Mythology.
After Ragnarok, the forces of chaos are still threatening to destroy what is left of Yggdrasil’s 9 worlds. The goddess Hel has imprisoned Balder God of Light – son of Odin – in the underworld. The only way to save him is for the surviving children of the dead Nordic gods to challenge Hel to a game of King’s Table (Hnefatafl).
Unfortunately, the game pieces have been lost, and your mission is to find them!

Do you have what it takes to free Balder?

If the Gods’ mission is to succeed, they will need your help. Find all the game pieces and Balder will be free to travel to the new world of the gods: Vindheimr.
The Yggdrasil Tree of Life will then take root and grow once more, and the worlds of gods, elves, giants, dwarves and humans will be reconnected, and order restored.

INSTRUCTIONS
You can find the 9 GPS locations either in one day or over several days. It’s easiest to follow the 7 km route by bike; but you can also walk it.
To play, you will need a fully charged smartphone (take a power-bank with you). Turn on the GPS location services and install a QR-scanner App, so your phone can direct you to the hiding place of each game piece.
At Værebro Library, pick up the adventure folder with the GPS map on the back; an answer sheet, and an inkpad. Every time you find a game piece, use the rune sign on the bottom to stamp the answer sheet. Seven of the pieces are easy to find inside tree stumps; for the last 2 pieces, you must use the keen eyes of a falcon. Look for a cave within a cave, and a lid on the bridge.
Take the time to watch the competition videos at each hiding place, by scanning the QR code on the answer sheet with the 9 questions.
The final game piece is hidden at Værebro Library. The only thing you need to do now is to translate the runes. At the counter you will find the rune alphabet. Write the letters at the bottom of the answer sheet, to form a ‘woody’ word. Check that you have answered all 9 questions, fill out your name and telephone number, and hand the sheet in to the library.

Happy hunting!

***The prize draw will be held the week after the event ends: We will contact you if you have won any of the following prizes:
10 x 4 tickets to Sagnlandet Lejre - Land of Legends; 1 Guide to the Viking Age in Denmark (sponsored by Vikingebuen), or 1 complete set of The Gods’ Lost Game Pieces.

Se mere på facebook.com

Kategorier Tilføj ›

Biblioteker Trash bf8d6627e7169cdee22868d2d6b8f2a5cbdb0e810062270a9be735f9e042f1b3
Konkurrencer Trash bf8d6627e7169cdee22868d2d6b8f2a5cbdb0e810062270a9be735f9e042f1b3
Kulturoplevelser Trash bf8d6627e7169cdee22868d2d6b8f2a5cbdb0e810062270a9be735f9e042f1b3
Spil Trash bf8d6627e7169cdee22868d2d6b8f2a5cbdb0e810062270a9be735f9e042f1b3

Tidspunkter

  • Arrangementet er overstået og blev sidst afholdt fredag d. 14. september 2018 kl. 10-16 (se Værebro Biblioteks åbningstider).