Aftale om medlemskab af Børn i byen Klubben

Medlemmer af Børn i byens Klubben er berettiget til at benytte tilbud og arrangementer, hvis indhold og vilkår nærmere er beskrevet på https://bornibyen.dk/club, som der gives adgang til ved indmeldelsen.

Børn i byens medlemsklub fungerer som en abonnementsordning. Der betales for én måneds medlemskab på https://bornibyen.dk/club . Medlemskabet er gældende fra den dato, Børn i byen har modtaget indbetalingen. Et måneds medlemskab koster den pris, det til enhver tid fremgår af https://bornibyen.dk/blivmedlem. Der gives i perioder rabat.

Der er 6 måneders binding på medlemskabet. I den sidste måned af bindingsperioden, vil det være muligt at opsige abonnementet med virkning ved bindingsperiodens ophør.

Vores betalingsudbyder, Quickpay.dk, opbevarer dine kortoplysninger for os, så vi automatisk kan trække betaling hvis du køber billetter mv på Klubsiden. Bemærk, at vi ikke opbevarer nogen kortoplysninger - de kommer aldrig os i hænde. De ligger udelukkende hos Quickpay.

Efter indmeldelse har medlemmer adgang til den lukkede klubside, hvor de finder deres digitale medlemskort, som de kan fremvise, for at benytte klubbens tilbud. Når medlemmer er logget ind på klubsiden, kan de tilmelde sig arrangementer, VIP lagersalg mv.

Medlemskabet er et familieabonnement og begge forældres navne kan skrives på det digitale medlemskort. Medlemskabet gælder en husstand på en familie med 2 voksne (som har samme postadresse) og op til 3 børn. Børnene behøver ikke at have samme postadresse som de voksne og kortet kan dermed benyttes af bedsteforældre, onkler, børnepassere og andre interesserede. Nogle klubtilbud kan benyttes af hele familien mens andre fx. kun gælder 1 voksen eller børnene. Se de aktuelle tilbud på https://bornibyen.dk/club.

Fornyelse af medlemskabet sker automatisk hver måned og efter de 6 måneders binding - med mindre medlemmet har meldt sig ud af klubben.

Et Børn i byen medlemskab er bindende for 6 måneder ad gangen og ophører automatisk, såfremt kontingentet for den kommende måned ikke indbetales. Medlemmet skal give meddelelse om evt. adresseændring til Børn i byen via email eller selv indtaste ændringerne på den lukkede klubside på https://bornibyen.dk/koebenhavn/club/subscription.

Da der kan forekomme udskiftninger – og hele tiden kommer nye tilbud, kan man se de virksomheder, der i øjeblikket er tilsluttet medlemsklubben, på https://bornibyen.dk/club. Børn i byen kan ikke garantere for tilbuddene til medlemmerne, idet det er de tilsluttede virksomheder, der indestår for de lovede fordele. Der gives ikke kompensation eller penge retur, hvis en eller flere af virksomhederne ikke ønsker at fortsætte ordningen.

Som medlem er du indforstået med at du modtager emails med nye tilbud, ændringer og tiltag i medlemsklubben.

Der er 14 dages fortrydelsesret. Inden for 14 dage kan du kontakte os på support@bornibyen.dk og bede om at få pengene retur. Fortrydelsesretten frafalder dog hvis du benytter dig af klubbens tilbud.