Nysgerrighed er vores allesammens brændstof. Det er det, vi lever af som mennesker, og det er også det, vi udvikler os af som mennesker, mener Vincent F. Hendricks, som sammen med Johan Olsen står bag den dybsindige og gakkede bog, Hovedbrud. En bog for børn på 14 år og opefter. Børn i byen har taget en snak med Vincent F. Hendricks, som udgør den ene halvdel af det gakkede makkerpar.

Om forfatterne bag bogen:
Vincent F. Hendricks er Dr.phil, ph.d. og professor i formel filosofi ved Københavns Universitet og leder af Center for Information og Boblestudier samme sted. Han har vundet flere priser for sin forskning, og så er han forfatter til en række bøger. Den seneste, Hovedbrud, har han skrevet med Johan Olsen, som er biolog, ph.d. i proteinkrystallografi og forsker på Københavns Universitet. I bogen forsøger de sammen at besvare en lang række spørgsmål om tid, rum, klima, sandhed, kærlighed og selvfølgelig også det helt store spørgsmål; Hvem er jeg? I virkeligheden siger de det nok allerbedst selv, når de i bogen skriver, at Hovedbrud handler om ting og sager, man ikke helt forstår.

Du og Johan er jo fagligt funderet i hvert jeres område, som også må siges at adskille sig fra hinanden. Hvordan opstod idéen til at skrive en bog sammen?
Johan og jeg har kendt hinanden i mange, mange år, og engang lavede vi noget for Danmarks Radio, hvor børn kunne skrive ind og få svar på alle mulige spørgsmål som, hvad er himlen for noget og den slags ting. Vi tænkte og besvarede jo ofte spørgsmålene fra hver vores vinkel, og det førte til nogle sjove samtaler. Det var egentlig sådan, det begyndte. Både naturvidenskab og filosofi kan jo synes enormt flyvsk og meget, meget abstrakt. Og det er noget af det også. Og noget af det er egentlig også meget konkret og tager udgangspunkt i mange af vores hverdagsoplevelser, som man så sætter noget system, noget struktur og noget sprog på. Om det så er matematikkens sprog, fysikkens sprog eller noget helt tredje, og det var egentlig udgangspunktet med bogen – at få sat et sprog på meget af den undren vi har som mennesker. Det har vi så gjort med 22 korte klummer skrevet fra hver vores vinkel om vidt forskellige temaer.

Har I gjort jer nogle tanker om, hvordan I bedst muligt fanger børnenes interesse med så tunge emner, som dem I tager fat på?
Ja, det har vi. Vi ville gerne stimulere deres nysgerrighed og aha-oplevelserne i bogen med noget, de på den anden side også kan grine af. Her på mine gamle dage er jeg nok også blevet mere og mere overbevist om, at det med at få folk til at grine er en vigtig vej ind i deres bevidsthed. Så læser de også mere fordomsfrit, og det er jo det, humoren kan. Den afvæbner.

Hvorfor skal børn begive sig i kast med bogen?
Fordi man bliver klog af den på en sjov måde! Den er skrevet af to tosser med knald i låget, og derfor har det også været enormt dybsindigt, sjovt og gakket at skrive den – præcis som man kan forvente, når man sætter Johan og jeg sammen. Det håber jeg også, slår igennem i bogen. Man skal få ind under huden, at klog og sjov og hverdag og videnskab hænger sammen. Det er sjovt at få ny viden, og det er sjovt at lære. Det er sjovt at se ting, som man ikke har set før, og det er sjovt at undre sig. Og det er ikke fordi, det skal være sjovt det hele, men biproduktet af, at det er sjovt er, at man bliver klog af det. Bogen er jo lavet til at tænke over verden og dens indretning, så den er fyldt med hovedbrud, nysgerrighed og humor!
 

Hvorfor er det vigtigt for vores børn at undre sig?
Nysgerrighed er vores allesammens brændstof. Det er det, vi lever af som mennesker, og det er også det, vi udvikler os af som mennesker. En ting er at stille spørgsmål til sig selv, noget andet er også at stille spørgsmål til verden. I vid udstrækning stiller vi de samme spørgsmål i videnskaben som i hverdagen, nemlig; hvad giver mening med livet, og hvorfor er jeg her? I sidste ende er dem, der kommer til at overtage det hele efter os jo vores børn, så hvis vi kan hjælpe dem på vej ved at klæde dem godt på til at overtage opgaver om alt lige fra klimakrise og flygtningekrise til problematikker omkring den verdensomspændende sundhed og alt muligt andet, jamen så er det nu, vi starter. Det er jo deres verden.

Har du et godt råd til, hvordan vi som forældre kan blive bedre til at skabe en naturlig interesse for vores børn omkring nogle af de emner, som I også tager fat på i bogen - både de tidsaktuelle emner som klima, men også de store spørgsmål i livet om eksistens, tid, rum og kærlighed?
Det gælder om at hoppe med på og udfolde det, børnene selv synes er interessant. Vi skal huske at stille fordomsfrie og nysgerrige spørgsmål sammen med vores børn, og så skal vi trække på vores egne erfaringer. Min søn, Milton, er jo voksen nu, men da han var otte år gammel, modtog jeg Videnskabsministeriets Eliteforskerpris. Han havde hørt i skolen, at far havde fået den her fine pris, og en af hans lærere havde også lykkeønsket ham med det. Den morgen jeg skal ind og modtage prisen, spørger han pludseligt ude fra toilettet; Far, hvad er det egentlig, du laver? Og dernæst spørger han så; Hvorfor er det vigtigt? Det er den slags samtaler man skal have med sine børn. Hvorfor er det vigtigt at spørge, hvorfor er det vigtigt at få svar, og hvorfor er det vigtigt at blive klogere på os selv og virkeligheden? Jo, det er det fordi, det er en del af at være menneske. Det er grunden til, vi er her, og som jeg skriver i det sidste kapitel af bogen, så tager det sådan cirka et livs tid at være her. Vi kan ikke opildne vores børn for meget til at være nysgerrige.

Hvad håber du på med den her bog?
Jeg ser det på mange måder som et oplysningsprojekt. Nu er det jo 200-året for H.C Ørsteds opdagelse af elektromagnetismen, og han mente, at videnskab, kunst og hverdag hang sammen. Det er en meget klassisk oplysningstanke om, at du ikke kan være det ene, uden også at være det andet. Og det er lidt det, jeg håber på, at den her bog kan bidrage til - at hjælpe med nogle af de byggesten man skal bruge for at være et oplysende, selvstændigt og tænkende menneske i en udfordret tid.

 

Fotos: 1) Hovedbrud af Vincent Hendricks og Johan Olsen, Gads Forlag, Illustration: Rikke Bisgaard 2) Ulrik Jantzen