imran rashid
Imran Rashid, der er læge ved Aleris-Hamlet Hospitaler, er forfatter af bogen ’SLUK – kunsten at overleve i en digital verden’, som udkom i april 2017. I bogen advarer han især mod børns brug af digitale skærme. Børn i byen har stillet lægen en række spørgsmål og bedt ham komme med gode råd til at ændre børns indarbejdede vaner omkring brug af skærmene.

DU ER KRITISK OVER FOR BØRNS BRUG AF TABLETS? HVORFOR?

Jeg er kritisk overfor en ukritisk brug af de digitale medier, fordi min research til bogen har vist, at vi i den grad mangler viden på området og at der er grund til forsigtighed. Både i forbindelse med vores anbefalinger som fagpersoner, men også for os som forældre. Simpelthen fordi, der mangler viden om langtidskonsekvenserne af skærmforbruget.  

Man skal nemlig tage i betragtning, at en iPad jo både er et genialt værktøj og en lokkende enarmet tyveknægt. Det, som jeg særligt er bekymret for, er den del af skærmforbruget, hvori der anvendes såkaldt "behavior design”. Det er programmer og spil, der specifikt er designede til at skabe vedvarende afhængighed hos brugere gennem digitale belønninger. Tager man et kig ud i samfundet, er det jo tydeligt at se, at disse afhængighedsskabende algoritmer virker!

HVILKE FARER SER DU, AT DER ER FORBUNDET MED BRUGEN AF TABLETS?

Det, der er udfordringen ved, at vi lader vores børn fra en tidlig alder blive stimuleret digitalt, er at de typisk ikke har fået deres evne til at skelne mellem ting, man skal og ting, man har lyst til på plads. Denne evne formes jo dels gennem opdragelsen og dels hormonelt i takt med at barnet bliver ældre. Min bekymring går på, at hvis de digitale belønninger introduceres i en tidlig alder risikerer vi at skævvride målestokken for, hvad barnet oplever som interessant, hvilket kan få store konsekvenser for såvel dets koncentrationsevne, empati og ikke mindst indlæring. 

imran rashid
TIDLIGERE ADVAREDE EKSPERTER OM BØRNS BRUG AF TEGNESERIER, FJERNSYN OG COMPUTERSPIL - DVS. DER HAR ALTID VÆRET KRITIKERE AF BØRNS MEDIEBRUG. ER DU IKKE BARE ENDNU EN GAMMELDAGS SKEPTIKER? HVORFOR SKAL VI LYTTE TIL DIG?

Jeg er bestemt hverken gammeldags eller skeptisk - selvom jeg lige er fyldt 40 :)
Rent faktisk har jeg de sidste par år arbejdet som læge og innovationschef på Aleris-Hamlet Privathospitaler samtidigt, hvorfor jeg har opnået en unik indsigt i såvel mennesker som teknologi. Det er dog hverken som læge eller innovationschef, at jeg har skrevet min bog, men snarere som ganske almindelig far. Det var nemlig min 7-årige datters uskyldige spørgsmål om hun måtte få en telefon sidste år, der fik mig til at indse, at jeg hverken som læge, innovationschef eller forælder kunne forsvare hverken et ja eller nej, fordi jeg simpelthen ikke havde nok viden om hvad, der egentlig kan ske ved at give hende en telefon. 

Efter at have researchet emnet er jeg dog bare blevet endnu mere bestyrket i, at der er grund til bekymring i langt højere grad end fx. ved tv- eller radiomediet, som jo tidligere også blev beskyldt for at kunne skade børn. Forskellen her er jo, at du ikke konstant går rundt med tv og radio, samt at interaktionen mellem telefon og hjerne er så intens, at det kan skabe en påvirkning, der præger barnets adfærd - også når det ikke bruger devicet. Det er nemlig det, som algoritmerne er designet til: at få os til konstant at søge telefonen, når vi kan, fordi vi over tid bliver trænet til at blive styret af forventningen om, hvad der venter på telefonen. 

SER DU OVERHOVEDET NOGEN POSITIVE GEVINSTER VED BØRNS BRUG AF TABLETS?

Der er masser af positive gevinster ved brugen af skærmene. Den verden, som vores børn vil komme ud i, vil være mere og mere digitalt orienteret - slet ingen tvivl om det. Ej heller er der tvivl om, at jo bedre mennesker bliver til at bruge den digitale verden rigtigt, jo bedre bliver man til at forstå og navigere i den. Når vi anvender de digitale devices som redskaber til videokommunikation, informationssøgning, læringsredskaber o.l. er der kæmpemæssige gevinster forbundet hermed. 

HVAD ER DINE RÅD TIL EN FORNUFTIG BRUG AF DIGITALE SKÆRME? ER DET FX FOR SENT AT GØRE NOGET, HVIS ENS 5-ÅRIGE BARN ALLEREDE BRUGER EN TABLET DAGLIGT?

Det vigtigste råd er, at vi som forælder hjælper børnene med at bruge deres skærme mest hensigtsmæssigt på samme måde, som at vi lærer dem brugen af alt muligt andet. Og, at vi går forrest som de gode eksempler og gennem handlinger er med til at skabe de adfærdsmønstre hos os selv, som vi ønsker vores børn også skal følge.  

HER KOMMER IMRAN RASHIDS 10 RÅD TIL, HVORDAN MAN ÆNDRER NOGLE AF DE INDARBEJDEDE VANER HOS BØRN, DER ALLEREDE BRUGER MEGET TID VED SKÆRMEN:

•  Tag en kold pakistaner :) og sluk for skærmen
•  Prioriter oplevelser og nærvær i den virkelige verden.
•  Lav klare regler om skærmtid, der er nemme at følge på samme måde som slik/legeaftaler.
•  Lær barnet at være vedholdende på dagligt basis
•  Gå som forælder forrest og vær et godt eksempel
•  Lav legeaftaler
•  Brug ikke iPaden som belønning
•  Få barnet til at bruge iPaden til læring fremfor underholdning
•  Lær barnet forskellen mellem, hvad det har lyst til, og hvad det skal gøre.
•  Ros barnet, når det gør sig umage med noget og bruger tiden på det fremfor resultatet
•  Vær en nærværende forælder

Læs mere om Imran Rashid

Tilmed dig Børn i byens nyhedsbrev og få de bedste oplevelser for børnefamilier serveret i din indbakke hver eneste uge. Følg også Børn i byen på Facebook og Instagram.

Fotos: Shutterstock