Verden er vendt helt på hovedet for tiden, og det kan være svært at navigere i, hvordan vi skal forholde os til os selv, vores børn og verden omkring os. Børn i byen går i øjeblikket forrest i kampen om at få børnefamilierne ud og opleve en masse sammen, og i den forbindelse har vi allieret os med familieterapeut og forfatter, Fie Hørby, der her giver sit besyv på, hvad fælles oplevelser betyder for børnefamilier - særligt i en svær tid. 

Hvilken betydning har det for familier at få fælles oplevelser? 

Fælles oplevelser kan binde os sammen, fordi de bliver minder, vi kan mødes i og dele. På den måde opbygger vi en fælles historie, hvor vi bliver hinandens vidner, hvilket er med til at underbygge vores eksistens og virkelighed, som er så vigtigt for os alle, fordi det er oplevelsen af, at vi hører til, at vi er forbundet - og den følelse er noget af det mest bestyrkende for os mennesker. Så de fælles gode oplevelser i familien kan altså styrke sammenhængskraften i familien og gøre samarbejdet i hverdagen lettere - fordi følelsen af, at vi hører sammen, og at vi er betydningsfulde for hinanden, gør det nemmere også at strække os for hinanden, når det kræves. Der er en genkendelig følelese for de fleste af os, at når vi har haft en god, sjov eller nær oplevelse med vores partner eller barn, så bliver de efterfølgende samspil omkring gøremål som oprydning, madlavning eller at komme ud af døren eller i seng - ofte nemmere. Så de fælles oplevelser er en væsentlig del af limen mellem os. 

Hvad betyder det for børn og forældre at opleve noget sammen uden for hjemmet?

Hjemmet er naturligvis vores base og er for de fleste af os også stedet, hvor vi føler, at vi kan lade op og samle os om os selv og hinanden. Samtidig er hjemmet også fuld af ting, der skal gøres. Der skal ryddes op, vaskes tøj, bades og vaskes, laves mad, repareres og bygges ting, der trænger osv. osv. En uendelig række af ting, som vi aldrig bliver færdige med, så der er altid noget at tage sig til, og som kan tage vores tid og opmærksomhed. Derfor kan det være en befrielse at være sammen uden for hjemmet, fordi det giver ro til, at vi kan give vores fulde opmærksomhed til os selv og hinanden og det, vi vælger at opleve sammen. Nye omgivelser, nye indtryk og oplevelser giver mulighed for, at vi også kan se hinanden på nye måder, fordi vi kan blive inspireret og stimuleret på en ny måde, der bringer noget andet frem i os end hverdagen i hjemmet måske gør. 

LÆS OGSÅ: Sikre oplevelser for hele familien: Brug byen og hjælp børnekulturen

De fleste voksne mennesker er påvirkede af Corona-krisen, og det kan børnene jo mærke. Hvad kan man gøre som forældre, for ikke at lade de dårlige nyheder fylde?

Vi er alle påvirkede af Corona på forskellige måder af gode grunde. Så naturligt fylder Corona mere hos nogen end for andre. Børn læner sig ind i deres forældre nervesystem, så vores måde at forholde os til Corona på, bliver også deres måde. Hvis vores ængstelighed er stor, kan det være en god idé at undersøge, hvad det handler om, og hvad vi kan have brug for. Det vigtigste for børn er, at vi trods ængstelighed, kan bære os selv i det, at vi kan holde til det og ikke mindst tale om det på en måde, hvor det kan høres og mærkes, at vi kan bære os selv, for så slipper børnene for at skulle bære ansvaret for os. Det kan f.eks. lyde sådan: "Jeg er bange for, at vi bliver smittet, fordi det ville betyde, at vi ikke kan besøge mormor og morfar. Derfor vil jeg gerne have, at vi gør x og y for at undgå at komme i kontakt med for mange smittekilder." For at børnene ikke skal gå alene med deres fantasi og tanker om, hvad Corona er for en størrelse og med angsten for at kunne være kilde til smitte for en, de kender og elsker, så er det godt løbende i denne tid at spørge dem, hvordan de har det. Hvordan det er at skulle holde afstand, vaske hænder og spritte. Hvad der bekymrer dem mest. Hvad det værste er med Corona. Så de får mulighed for at tømme sig, det giver dem mere plads til alt det andet i deres liv og udvikling. Så at lytte nærværende og uden belæring er tryghedsskabende og giver plads til andet end Corona - og så er det naturligvis vigtigt, at vi også taler om andet end Corona - både som forældrer og børnenes lærere og pædagoger. 

Hvad har børn (0-12 år) brug for i den her tid?

Det vigtigste for børns udvikling og trivsel er at kunne læne sig ind i en tryg havn, og når noget bliver utrygt - bliver det endnu vigtigere, som i denne tid med Corona. I denne tid har børn brug for ekstra kontakt, nærvær og omsorg fra os forældre og voksne omkring dem til at betrygge dem i, at det nok skal gå. At vi vil lytte til deres eventuelle ængstelighed, bekymring eller angst for sygdom eller frustration og sorg over ikke at kune gøre det, de plejer. Uden at de skal belæres med, at der er nogen, der har det værre - og at det er for alles bedste osv. Det ved de nemlig godt. Men vi kan bedre have overskud til at tænke på andre, når vi oplever, at vi også selv bliver lyttet til og mødt med omsorg for vores følelser og situation. Det er også godt i korte og klare sætninger at fortælle, hvad Corona er på en måde, så det er afstemt barnets alder. Jo mindre barnet er, jo mindre information kan det håndtere. Især de små børn i vuggestue og børnehave kan blive ekstra påvirket af, at hverdagens rutiner er forandret, fordi de i den alder finder stor tryghed i gentagelsen. Det kan gøre dem mere utrygge og dermed mere sårbare i deres reaktioner, når de kommer hjem, så de har behov for mere kropslig kontakt, trøst og nærvær til at rumme deres ændrede hverdag. For de større børn er det vigtigt, at vi lægger ører til, hvordan de har det - den forandrede hverdag har også store konsekvenser for dem, og de mange nye regler kan betyde, at de får en del mere skældud, fordi de glemmer. Og det gør de. Helt naturligt. Ligesom vi voksne gør. Det er en ny verden for os alle med mange nye informationer og retningslinjer, så i stedet for at skælde ud og straffe børn for at glemme, har de brug for vores hjælp til at huske på - venligt og kærligt, og at vi husker at anerkende dem for, at de også gør sig umage og husker det meste af tiden. Jo bedre tonen er omkring os, jo nemmere er det at huske, hvad man skal - for jo mere forkerte vi føler os, jo sværere bliver det at gøre det rigtige. 

Hvilken type af oplevelser er gode for børnefamilier i øjeblikket?

Naturen er lige nu det sted, hvor vi kan føle os mest frie af Coronaens stramme greb, fordi pladsen er større, og maskerne kan tages af.

Så det er en god idé at komme ud og blive groundet i naturens legeplads og kunne boltre sig uden at skulle tænke på afstand, afspærringer, sprit og Corona. Naturen kan med sin storhed putte vores indre i et mere passende perspektiv, så det kan være en pause fra hverdagens alvorlighed og forandringer. Der er flere sheltere i skoven omkring i Danmark, hvor man kan tænde bål og bage snobrød eller gå på jagt efter de mest kendte træer og deres blade, bygge huler eller bygge i sandet og kaste sten i vandet. I naturen får vi en afspænding af vores nervesystem, som er godt for hele familien uanset alder. 

LÆS OGSÅ: Den store naturguide: Gør udelivet sjovere for ungerne

Hvordan kan kulturen/kunsten gavne børnefamiliernes trivsel?

Kunsten kan være et åndehul for os alle - især i denne tid. Kunsten er nemlig mere grænseløs end hverdagens kultur, så når vi tager børnene med ud og ser på kunst, kan der åbnes op og gøres plads for snakke, følelser og samtaler, som hverdagen og Corona måske ellers sætte grænser for. Coronakulturen kan opleves meget frygtsom og skamfuld for mange af os, men i kunsten kan frygten og skammen blive udtrykt og dermed være et afsæt for en snak om de emner vi ikke inviterer ind lige så naturligt i hverdagen. Barnet ser måske et billede af et dyr, der i barnets øjne opleves bange. Vi kan spørge barnet, hvad dyret er bange for, og hvad det kunne tænke sig at gøre osv. Måske handler det om barnet selv. Måske ikke. Men barnet finder ordene i mødet med kunsten. Kunst udvider, og kultur begrænser. Derfor bliver kunsten endnu vigtigere i en tid, hvor vi alle føler os begrænsede på forskellig vis i vores hverdag, fordi kunsten kan blive det sted, hvor vi kan udtrykke os og opleve uden hverdagens berænsninger.

Børn er inspirerende at opleve kunst med, fordi de oftest er mere frie og mindre begrænsede i deres sind endnu, end os voksne. Så hvis vi tillader os og tør at se kunsten gennem deres øjne også - uden at korrigere eller gå foran med vores øjne, kan det føre os ind i følelser og samtaler, vi ikke plejer at have. Det kan vi gøre ved at spørge ind til, hvad vores barn ser og oplever, eller blot afvente og se, hvordan det forholder sig til den kunst, vi står overfor. På den måde gør vi det muligt både for barnet og os selv at træde ind i et åbent og udømmende univers og møde kunsten og hinanden på de præmisser for at give plads til os selv, hinanden, kreativiteten, frihden og de store tanker og følelser. De kulturelle oplevelser kan dermed give os mulighed for at slippe hverdagens kultur for en stund og sætte os selv frie til at blive inspireret og opleve noget nyt sammen, fordi vi går ved siden af hinanden uden af ville et bestemt sted hen. 

I kunsten kan vi også opleve os mødt og spejlet i noget genkendeligt, som vi måske endnu ikke selv har ord for eller som vi kan føle os alene i, men gennem mødet med kunsten opleve os mødt - eller udvide vores perspektiv for, at verden kan ses, mærkes og opleves forskelligt. 

Foto: 1) Robin Skjoldborg 2) Katrine Hemmingsen 3) Katja Haglund