Det kan være svært at tale om politik, især fordi det er et begreb, der dækker over så mange forskellige ting. Hvad er politik egentlig? Og hvordan fungerer politik? Politik for begyndere handler om hvad politik er, hvor den stammer fra, og hvor vi kan finde politik i vores hverdag. 

Let forståelig introduktion til politik

Bogen svarer på spørgsmål om valgret, demokrati og ideologi. Alle begreber, der kan være svære at forstå og forklare, men som Politik for begyndere formår at forklare klart og tydeligt. Blandt andet gennem de flotte illustrationer, der belyser vigtige pointer og hjælper med at gøre abstrakte idéer konkrete og visuelle.

Bogen tager læseren i hånden, og er overskuelig og tydeligt inddelt i kapitler med præcise emner og underemner, samt gode sidehenvisninger undervejs, en ordliste og et indeks. 

For en faglitterær bog er tekstmængderne ikke store, og der er mange tegneserieagtige illustrationer, som giver et afbræk fra teksten. Fagbøger kan ofte virke tørre, men denne bog gøres sjov med de mange billeder og den lette opsætning, mens sproget holdes simpelt med præcise og lærerige sætninger. 

God oversættelse med en enkel fejl

Politik for begyndere er egentlig en engelsk bog, men i den danske udgave er der tilføjet sider om det danske folketing, samt et par danske eksempler undervejs, så man nemt kan sammenligne det amerikanske og danske demokrati, og desuden forstå Danmarks plads i den politiske verdenshistorie. Oversættelsen er god og moderne, idet ord som "image" for eksempel ikke oversættes til dansk. Dog er der en enkelt større fejl i de danske tilføjelser, idet kvinders stemmeret i Danmark bliver betegnet 30 år for sent (de danske kvinder fik stemmeret i 1915, og ikke i 1945, som bogen siger). Dette er dog en simpel fejl at rette.

Anbefales til alle

Bogen kan klart anbefales til alle med interesse i, hvordan verden hænger sammen, hvad et demokrati er, og hvor politik kan findes. Målgruppen er bred, da børn helt ned til 10 år vil kunne få noget ud af bogen, mens det samme gør sig gældende for voksne. Jeg har selv fået repeteret ting, jeg allerede vidste, men også lært nye ting. Og jeg vil mene, at det aldrig er for sent at læse denne bog.

Desuden kan jeg sagtens forestille mig bogen blive brugt som udgangspunkt i undervisning, idet begreberne bliver forklaret og eksemplificeret på meget overskuelig vis. Bogen kan også nemt give inspiration til at lære mere om specifikke emner eller lande, fordi den ikke dykker ned i alle detaljer, men snarere giver et overblik og en god base for ens politiske forståelse. Den kan også bruges som opslagsværk, da det er nemt at finde rundt i bogen via indholdsfortegnelse og indeks.

Politik for begyndere kan altså klart anbefales - og til rigtig mange typer mennesker endda.

 

Fotos: Monika Grothen