Savner du redskaber til at styrke familien? Få tips til at løse konflikter, øge nærværet i familien og selvværdet hos dit barn - psykolog og coach Anne Gadegaard guider dig lige her!

1.

FAMILILIVET STYRKES - NÅR I HAR TID SAMMEN

Sørg for at have en lille stund med dit barn hver dag. De fleste forældre er selvfølgelig meget sammen med deres børn. Pointen er, at man skal lade alt andet ligge for en stund hver dag og udelukkende fokuserer på børnene, så man får en situation, hvor man rent faktisk har kontakt og ser hinanden. Prøv at skabe plads  - kan du for eksempel lave mere enkel mad, blæse på rengøringen eller lade vasketøjet vente? Hvis du har en lille stund med dit barn hver dag, har I begge meget at vinde på den lange bane ( mindre konflikter = større selvværd hos barnet)

2.

FAMILIELIVET STYRKES - NÅR I HAR FOKUS PÅ ANERKENDELSE FREM FOR KRITIK

De fleste forældre kan bedre lide at anerkende deres børn end at kritisere dem. Alligevel kan man undertiden hænge fast i en ond cirkel af kritik, når børnene ikke gør som man gerne vil have. Hvad skal man gøre, når børnene nægter eller skændes? Den bedste måde at slippe for at kritisere på, er at give mere anerkendelse. Kombineret med ovenstående punkt om, at have tilstrækkeligt med tid sammen! Et barn, der hele tiden får opmærksomhed, når han eller hun gør noget godt, vil blive ved med det og får et positivt selvbillede. Børn, der får opmærksom på grund af dårlige ting, bliver ved med at gøre disse ting og risikererfå et mere negativt selvbillede. Prøv at aflede en konflikt, før den opstår, ved at henlede barnets opmærksomhed på noget andet. Hver gang du er ved at vise opmærksomhed over for negativ adfærd, kan du spørge dig selv: ”Kan det lade sig gøre at aflede barnet i stedet for”?

3.

FAMILIELIVET STYRKES - NÅR I LYTTER OG SPØRGER 

Prøv at finde situationer, hvor du kan snakke med dit barn i dagens løb. Selv om I allerede snakker meget sammen, handler det måske mest om ting der sker lige her og nu. Husk også at tale om tidligere hændelser så barnet får mulighed for at dele sine oplevelser med andre. Spørg for eksempel: ”Hvem har du leget med i dag”? ”Hvad er det bedste der er sket i dag? Hvorfor? "Hvad var det værste / sværeste der er sket i dag ? ” Hvorfor ”? Forskere har været hjemme hos familier og observeret, at i de familier, hvor forældre og børn kommunikeret meget – samarbejde børnene 10 gange så meget som børn af forældre, der var dårlige til at kommunikere.

Når man i familien skal styrke kommunikationen skal man have fokus på følgende;

Stil åbne spørgsmål. Lyt først – vent med løsninger. Vis, at du lytter – brug spejlning ( gentag noget af det dit barn lige har fortalt dig, men med andre ord. )

4.

FAMILIELIVET STYRKES - NÅR I HAR (UGENTLIGE) RUTINER 

Selv I som forældre synes, at I har rutiner, er det ikke sikkert, at børnene er klar over dem. Gør jeres rutiner synlige. Når der sker noget regelmæssigt på nogenlunde samme måde, gør det tilværelsen forudsigelig for børnene. Rutiner skaber sammenhold og styrker familielivet. Det lettere at få tid til at være sammen, og I får mere energi til at vise børnene opmærksomhed. Rutiner er en vigtig parameter for børns sociale udvikling. Nogle forskere undersøgte, hvordan forskellige omstændigheder i familielivet påvirkede børn. I mere end 180 familier målte man, hvor deprimerede forældrene var, hvor mange konflikter familien havde, hvor tydelige rutiner man havde m.m. Undersøgelsen viste, at det der bidrog mest til børnenes sociale færdigheder, var klare og tydelige rutiner. Rutiner var også medvirkende til, at børnene blev mindre irritable. Så, skab nogle gode rutiner der gode i jeres familie.

5.

FAMILIELIVET STYRKES - NÅR KONFLIKTHÅNDTERING HÅNDTERES, MEN DET MÅ IKKE DOMINERE SAMVÆRET 

Konflikter er en naturlig del af livet og betyder ikke nødvendigvis noget dårligt hver gang. Men vælg de unødige kampe og konflikter fra. Prøv at løse problemer i fællesskab. Forskning har vist, at familier, hvor børn og forældre i fællesskab forsøger at finde løsninger på problemer, har færre konflikter.  Det er ikke fornuftigt at tale for meget, netop mens man har en konflikt kørende. Så er det tit bedre at falde til ro, før man begynder at diskuterer en fælles løsning. Senere kan familien i fællesskab diskutere, hvordan konflikter skal løses fremover. Som et slags familieråd. Fælles problemløsning gør barnet mere motiveret, hvis det inddrages i løsningen. Barnet bliver også dygtigere til at løse problemer på egen hånd og tænke langsigtet. Det kan hjælpe børn, som ofte reagerer impulsivt. Hvis de træner evnen til at gennemtænke problemer og se forskellige alternativer, bliver børnene bedre til at tænke sig om, før de handler- selvværdet øges også, når barnet er med til at bestemme.

Anne Gadegaard er Cand. Pæd. Psyk, coach og mor til 5 børn. Hun hjælper familier med forældrestøtte og hjælper familie skridt for skridt til at skabe forandringer.