CPM forklaringer | Børn i byen - hvad skal vi lave?

Forklaring på prissammensætning

Vores bannerannoncer sælges på CPM basis. Her følger en udspecificering og eksemplificering af vores prissammensætning.

Bannerannoncering priser

Vores bannerannoncering er en attraktiv løsning, hvis du ønsker opmærksomhed fra Børn i byens mange brugere. Hver dag eksponeres din annonce for 8000-9000 brugere, hvilket er en god måde at opnå kendskab og bevidsthed om dit budskab. Børn i byen har interesse i, at du som annoncør får optimalt udbytte af vores samarbejde, hvorved vi altid forsøger at placere din annonce bedst muligt, samt løbende evaluerer og monitorerer annonceringen.

Vores bannerannoncer på websitet sælges til CPM (cost per mille) pris, mens bannerannoncer i vores ugentlige nyhedsbrev sælges til fast pris per nyhedsbrev. Ved annoncering på websitet, vælger du, hvor mange sidevisninger, du ønsker, eller i hvor lang tid din kampagne skal køre.

Topbanner på website: CPM 120
Annoncen er placeret øverst på websitet i formatet 930×180 (højde/bredde). Med en topplacering får du maksimal synlighed og opmærksomhed fra brugerne.

Artikelbanner på website: CPM 70
Annoncen er placeret mellem det redaktionelle indhold på websitet i formatet 300×250 (højde/bredde). Placeringen af artikelbanner varierer, men annoncen fremstår altid synligt og klart for brugerne. Med et artikelbanner får du god synlighed, mens brugerne klikker rundt på sitet.

Hvad er CPM?

CPM (cost per mille) betyder pris for 1000 sidevisninger. CPM er altså den pris (i danske kroner), du betaler, for at få vist din annonce 1000 gange for brugerne. Hermed har du også prisen for én sidevisning, dvs. at CPM 70 = 70/1000 = 0,07 kr./sidevisning og CPM 120 = 120/1000 = 0,12 kr./sidevisning. Denne pris per sidevisning ganger du med det ønskede antal sidevisninger for at få den samlede pris for din annonce.

Hos Børn i byen kan du købe et specifikt antal sidevisninger.
Ønsker du fx 100.000 sidevisninger af et artikelbanner til CPM 70, er prisen 0,07×100.000 = 7.000 kr.
Ønsker du fx 150.000 sidevisninger af et topbanner til CPM 120, er prisen 0,12×150.000 = 18.000 kr.

Ønsker du at booke en annonce eksklusivt, skal du købe alle vores sidevisninger på placeringen (270.000 sidevisninger/måned).
Prisen for et eksklusivt topbanner er hermed 0,12×270.000 = 32.400 kr. for én måned. Prisen for et eksklusivt artikelbanner er hermed 0,07×270.000 = 18.900 kr. for én måned.

Hvordan er tidsplanen for annoncen?

Børn i byen har gennemsnitligt 8.710 sidevisninger om dagen.
Ønsker du fx 100.000 sidevisninger, er tidsplanen for annoncen 100.000/8.710 ≈ 11 dage. Ønsker du 14 dages annoncering, svarer det til at købe 14×8.710 = 121.940 sidevisninger.

Alternativt kan du selv bestemme, hvor længe din annoncen skal køre. Fx kan du sprede 100.000 sidevisninger over én måned, hvorved du får 100.000/31 = 3.226 sidevisninger per dag.

Skriv til os

Vi ved godt at det kan være svært at hitte rede i udregning af CPM priser. Du er derfor mere end velkommen til at sende os dit budget, og så kan vi udregne hvilken og hvor meget annoncering du kan få – afhængig af om du ønsker topbanner eller artikelbanner. Du kan skrive til: Caroline Meldgaard.