Louise Steffensen's profil

Har anmeldt 21 steder

  cirka 5 år siden
  mere end 5 år siden
  mere end 5 år siden
  mere end 5 år siden
  mere end 5 år siden
  mere end 5 år siden
  næsten 6 år siden
  næsten 6 år siden
  næsten 6 år siden
  næsten 6 år siden

Har oprettet 0 steder

Få en lækker velkomstpakke ved tilmelding til Klubben

Simon Meier, 17 år

Oscar Meier, 15 år

Dicte Meier, 11 år