Christina Kaarekilde's profil

Har anmeldt 6 steder

  mere end 8 år siden
  mere end 10 år siden
  mere end 10 år siden
  mere end 10 år siden
  mere end 10 år siden
  mere end 10 år siden

Har oprettet 0 steder

Få en lækker velkomstpakke ved tilmelding til Klubben

Emily, 18 år

Malou, 13 år

Elliott, 10 år

( BONUS ) Cecilie , 19 år