Jytte Takahashi's profil

Har anmeldt 9 steder

  mere end 5 år siden
  mere end 5 år siden
  cirka 6 år siden
  mere end 6 år siden
  næsten 7 år siden
  næsten 7 år siden
  cirka 7 år siden
  cirka 7 år siden
  mere end 7 år siden

Har oprettet 0 steder

Få en lækker velkomstpakke ved tilmelding til Klubben

Saga Bitton, 7 år