Lica Johansen's profil

Har anmeldt 109 steder

  mere end 3 år siden
  næsten 5 år siden
  næsten 5 år siden
  mere end 5 år siden
  mere end 5 år siden
  mere end 5 år siden
  mere end 5 år siden
  mere end 5 år siden
  mere end 5 år siden
  mere end 5 år siden

Har oprettet 9 steder

 1. cirka 6 år siden
  cirka 6 år siden
  cirka 6 år siden
  cirka 6 år siden
  cirka 6 år siden
  cirka 6 år siden
  cirka 6 år siden
  cirka 6 år siden
  cirka 6 år siden
Få en lækker velkomstpakke ved tilmelding til Klubben

Lauritz, 7 år

Vilma Alberte, 4 år