Lica Johansen's profil

Har anmeldt 82 steder

  cirka 6 år siden
  mere end 6 år siden
  mere end 6 år siden
  mere end 6 år siden
  næsten 7 år siden
  næsten 7 år siden
  næsten 7 år siden
  næsten 7 år siden
  næsten 7 år siden
  næsten 7 år siden

Har oprettet 9 steder

 1. cirka 7 år siden
  cirka 7 år siden
  cirka 7 år siden
  cirka 7 år siden
  cirka 7 år siden
  cirka 7 år siden
  cirka 7 år siden
  cirka 7 år siden
  cirka 7 år siden
Få en lækker velkomstpakke ved tilmelding til Klubben

Lauritz, 8 år

Vilma Alberte, 5 år