Karina Zimmermann's profil

Har anmeldt 20 steder

  mere end 5 år siden
  mere end 5 år siden
  mere end 5 år siden
  mere end 6 år siden
  mere end 6 år siden
  cirka 7 år siden
  mere end 8 år siden
  mere end 8 år siden
  mere end 8 år siden
  næsten 9 år siden

Har oprettet 0 steder

Få en lækker velkomstpakke ved tilmelding til Klubben

Louie, 11 år

Camille, 7 år