Jannie Christiansen's profil

Har anmeldt 17 steder

  cirka 4 år siden
  mere end 4 år siden
  mere end 4 år siden
  mere end 4 år siden
  næsten 5 år siden
  næsten 6 år siden
  cirka 6 år siden
  mere end 6 år siden
  mere end 6 år siden
  mere end 6 år siden

Har oprettet 1 sted

  cirka 7 år siden
Få en lækker velkomstpakke ved tilmelding til Klubben

Vega, 8 år

Norr , 4 år