Kristine Grundahl's profil

Har anmeldt 12 steder

  cirka 6 år siden
  mere end 6 år siden
  mere end 7 år siden
  mere end 7 år siden
  næsten 8 år siden
  næsten 8 år siden
  næsten 8 år siden
  næsten 8 år siden
  næsten 8 år siden
  næsten 8 år siden

Har oprettet 373 steder

 1. næsten 5 år siden
 2. mere end 5 år siden
 3. mere end 5 år siden
 4. mere end 5 år siden
 5. mere end 5 år siden
 6. mere end 5 år siden
 7. mere end 5 år siden
 8. mere end 5 år siden
 9. mere end 5 år siden
 10. mere end 5 år siden
Få en lækker velkomstpakke ved tilmelding til Klubben

Freja, 12 år

Vilma, 10 år

Har skrevet 29 artikler

  cirka 4 år siden
  mere end 4 år siden
 1. mere end 4 år siden
  næsten 5 år siden
  næsten 5 år siden
  næsten 5 år siden
 2. næsten 5 år siden
  næsten 5 år siden
 3. mere end 5 år siden
 4. cirka 6 år siden
  cirka 6 år siden
 5. cirka 6 år siden
 6. cirka 6 år siden
  mere end 6 år siden
  mere end 6 år siden
  mere end 6 år siden
 7. mere end 6 år siden
  mere end 6 år siden
 8. næsten 7 år siden
  cirka 7 år siden
  cirka 7 år siden
  cirka 7 år siden
  cirka 7 år siden
  mere end 7 år siden
  mere end 7 år siden
  mere end 7 år siden
 9. mere end 7 år siden
 10. næsten 8 år siden
  næsten 8 år siden