Kristine Grundahl's profil

Har anmeldt 15 steder

  cirka 5 år siden
  cirka 5 år siden
  næsten 6 år siden
  mere end 6 år siden
  mere end 6 år siden
  mere end 6 år siden
  mere end 6 år siden
  næsten 7 år siden
  næsten 7 år siden
  næsten 7 år siden

Har oprettet 377 steder

 1. mere end 3 år siden
 2. cirka 4 år siden
 3. cirka 4 år siden
 4. cirka 4 år siden
 5. cirka 4 år siden
 6. cirka 4 år siden
 7. cirka 4 år siden
 8. cirka 4 år siden
 9. cirka 4 år siden
 10. cirka 4 år siden
Få en lækker velkomstpakke ved tilmelding til Klubben

Freja, 11 år

Vilma, 9 år

Har skrevet 41 artikler

 1. mere end 2 år siden
  cirka 3 år siden
  cirka 3 år siden
  mere end 3 år siden
 2. mere end 3 år siden
  mere end 3 år siden
  mere end 3 år siden
  mere end 3 år siden
 3. mere end 3 år siden
  mere end 3 år siden
  næsten 4 år siden
 4. cirka 4 år siden
 5. mere end 4 år siden
 6. mere end 4 år siden
 7. næsten 5 år siden
  næsten 5 år siden
 8. næsten 5 år siden
 9. cirka 5 år siden
 10. cirka 5 år siden
  cirka 5 år siden
  cirka 5 år siden
  mere end 5 år siden
 11. mere end 5 år siden
 12. mere end 5 år siden
 13. mere end 5 år siden
 14. mere end 5 år siden
  mere end 5 år siden
  mere end 5 år siden
 15. mere end 5 år siden
  næsten 6 år siden
  næsten 6 år siden
  næsten 6 år siden
  næsten 6 år siden
  næsten 6 år siden
  næsten 6 år siden
  cirka 6 år siden
  mere end 6 år siden
  mere end 6 år siden
 16. mere end 6 år siden
 17. mere end 6 år siden
  næsten 7 år siden