Sandra Dæncker's profil

Har anmeldt 198 steder

  mere end 7 år siden
  cirka 8 år siden
  mere end 8 år siden
  mere end 8 år siden
  mere end 8 år siden
  mere end 8 år siden
  mere end 8 år siden
  mere end 8 år siden
  mere end 8 år siden
  mere end 8 år siden

Har oprettet 18 steder

  næsten 9 år siden
  mere end 9 år siden
  næsten 10 år siden
  næsten 10 år siden
  næsten 10 år siden
  næsten 10 år siden
  næsten 10 år siden
  næsten 10 år siden
  næsten 10 år siden
  næsten 10 år siden
Få en lækker velkomstpakke ved tilmelding til Klubben

Clara, 13 år

Rasmus, 10 år

Daniel, 7 år