Vennelystparken | Børn i byen - hvad skal vi lave?

Vennelystparken

Vennelyst oversigt vest areal normal620
Vennelystparken
Vennelyst Boulevard 1
8000 Århus C
Se kort
Alle
Rediger

Beskrivelse Redigér

Denne park beliggende midt i Århus mellem Vennelyst Boulevard og Nørrebrogade er den ældste park i Århus. Dens historie strækker sig tilbage til 1820'erne, hvor det under navnet "Folddumperne" lægger grund til græsning af de lokale bønders kvæg. Arealet er på dette tidspunkt et sumpet og vanskeligt terræn, men oberst Julius Høegh - Gulberg lejer i 1824 grunden af kommunen med henblik på fornyelse og forskønnelse af området. Lejen strækker sig over 25 år, og obersten forpligtiger sig til at tilbagegive arealet i beplantet stand. Allerede i 1830 åbner parken under navnet "Vennelystparken" for første gang for offentligheden, og det er et ganske andet syn, der på dette tidspunkt møder de århusianske blikke; mudderpølen har forandret sig til et smukt haveanlæg med blomster og træer. Parken udvikler sig til et yndet fristed for hungrende århusianere, der flittigt bruger de grønne områder til stævnemøder, skovture og almindelig fornøjelse. Adgangen til haven gives kun via de til lejligheden opførte indgangsporte, og kommunen og forpagteren ser strengt på de borgere, der måtte hoppe over hegnet, ligesom der i det hele taget opstilles et striks reglement for parkens benyttelse. Da oberstens udlejningsperiode udløber er kommunen ikke interesseret i at overtage driften og vedligeholdelsen af parken, hvorfor der finder en ny forpagtningsrunde sted. I første omgang ved gartner E. Petersen, der opnår tilladelse til at opføre en restaurationsbygning i parken. Denne opføres i 1850, men brænder samme år. Hermed går restaurationstanken dog ikke til grunde; den videreføres under skiftende forhold og lokaler. I 1897 opføres således en ny og imponerende pavillon ved slotsarkitekt Thorvald Jørgensen. Ved en brand i 1908 går denne bygning imidlertid også til grunde. I 1882 overtager kommunen anlæggets vedligeholdelse, og i 1890 - 92 finder en udvidelse sted mod nord, hvormed parkens størrelse når de ca. seks hektar. I perioden 1830 - 1945 får parken karakter af forlystelsespark, idet den kommer til at danne ramme om så mangeartede aktiviteter som cirkus, tivoli, lystspil, operetter, trylleforestillinger, tenniskampe og dyrskue, ligesom der afholdes 1. maj møder og grundlovsfester. Men i januar 1945 sættes der en brat stopper for de mange forlystelser, da det i 1920'erne opførte teater - og restaurationskompleks "Vennelyst" bliver udsat for sabotage af den tyske besættelsesmagt. I 1990 bekoster kommunen en halv million kr. til en omfattende foryngelseskur. Nye træer plantes, gamle forsvinder to af parkens damme lægges sammen til en, mens den tredje dam ændres til et rislende vandfald. Parkens rolle som forlystelsespark er for længst udspillet, men den fremstår med dens græs og våde områder som et velkomment rekreativt område, der i kraft af dens placering spiller sammen med byen, Aarhus Universitet og Universitetsparken.

Faciliteter Redigér

Vi kender ikke faciliteterne for dette sted.

Kategorier Redigér

Kommende arrangementer

    Ingen arrangementer den kommende måned.
    Du kan oprette et arrangement hvis du ved noget, vi ikke gør.
  1. Tilføj nyt