Gullandsgaarden - integreret institution

Sk rmbillede 2013 01 28 kl. 10.41.04 normal620
Gullandsgaarden - integreret institution
Gullandsgade 29
2300 København S
Se kort
0-6 år
Website E-mail Rediger

Beskrivelse Redigér

Gullandsgården er en integreret institution. Vi har indrettet os med en vuggestuegruppe samt to familiegrupper.

Børnene er fordelt således at de mindste 0-2 årige børn er i vuggestuegruppen, mens de 2-6 årige børn er i vores to familiegrupper.

Vores skovbus omfatter de 3 - 6 årige børn, som i skovbusgrupper på 11 børn kører med bussen i hel en uge, hver tredje uge. Da skovbussen er en fast del af det pædagogiske tilbud i børnehaven, kan den ikke vælges fra. Skovbusgrupperne er sammensat i.f.t. børnenes indbyrdes venskaber.

Vi har åbent dagligt fra kl. 5.30 - 20.00. Åbningstiden fra 5.30-6.30 og tiden efter kl. 17.45 er forbeholdt forældre, der med udgangspunkt i egne arbejdstider kan dokumentere behov for den udvidede åbningstid. Det skal SENEST meddeles institutionen 2 dage i forvejen, hvis barnet hentes senere end kl. 17.45.

Det er vores hensigt, at Gullandsgården skal være et sted, hvor alle synes om at komme. Vi bestræber os derfor på, at være åbne og imødekommende overfor de nye tanker og ideer, der kommer fra personale, forældre og børn.

Vi lægger vægt på et godt samarbejde mellem forældre og personale, vi har derfor valgt at prioritere dette og har udover det daglige samarbejde skabt tradition for fællesspisning, debataftener, teateroptræden, fællesture samt deltagelse af forældre i institutionens hverdag.

Institutionens idegrundlag har som sit vigtigste mål, at skabe kvalitet i det enkelte barns liv.

Vi bestræber os på, at skabe rammer for:

At børnene kan udvikle selvværd som udgangspunkt for deres øvrige udvikling.
At give børnene oplevelse af egen værdifuldhed og alles ligeværd.
At børnene får en tro på sig selv og tillid til andre.

I Gullandsgården har vi valgt, at sætte spontaniteten højt. Vi lever derfor i en hverdag der ikke er stift struktureret, men i en hverdag der er åben overfor skøre indfald og ideer fra børn og voksne.

Børnene vælger i vid udstrækning, om de vil være ude eller inde, deltage i planlagt aktivitet eller selv finde på noget. F.eks. lege hemmelige lege, skyde krokodiller, eller sidde i sofaen med en bog.

Vores hverdag er præget af en række gentagne handlinger som: Borddækning, spisning, oprydning, af- og påklædning. Disse rutiner har et vigtigt pædagogisk perspektiv og indhold.

Derfor inddrager vi børnene mest muligt, og understøtter derved deres stræben efter at kunne selv. F.eks. bruger det lille barn megen tid på, at få strømpen af (som oftest). Processen kan være meget krævende for barnet, men succesen, når det lykkes, er af betydelig karakter. Sådanne eksperimenter og afprøvning af egen formåen skal der være tid til.

I vores skovbus er naturen omdrejningspunktet for børnenes dag. At studere en blå bille med lup, at fange vanddyr med net, at se de første skud på træerne, at holde en skovsnegl i hånden, at varme sig ved bålet, at forcere en mudderpøl, at spise madpakken på en træstub, at løbe i forvejen og råbe og skrige.........- er blot nogle af de oplevelser børnene får til dagligt.

På vores legeplads lægger vi vægt på, at der er udfordringer til børn på forskellige alderstrin. Det er nemlig vores agt, at skabe et godt legepladsliv året rundt.

I umiddelbar gåafstand fra institutionen er der mange grønne områder: Fælleden, dyrelegepladsen, byggelegepladser, den økologiske legeplads, volden, et væld af offentlige parker og stranden. Desuden benytter vi os ofte og gerne af de kulturelle tilbud i nærmiljøet.

I institutionen har vi udformet en kostpolitik, da vi ønsker at dokumentere at vi både har taget stilling til, -og tager børnenes mad alvorligt. Vi spiser overvejende økologisk.

Vi er en sammensat personalegruppe hvad angår køn, alder, baggrund, erfaring og uddannelse. Vores forskelligheder opfatter vi som en styrke i forhold til at skabe en dynamisk institution, hvor respekten for det enkelte menneske er i centrum.

Vi er meget uddannelsesorienterede og ivrige efter at dygtiggøre os til gavn for husets børn. Vi er p.t. igang med et kvalitetsudviklings-projekt, dels at skærpe vores opmærksomhed mod det enkelte barns udvikling, gennem iagttagelse og fortælling af historier, der beskriver barnets samvær og trivsel i institutionen. Dels at understøtte det daglige samarbejde med børnenes forældre gennem formidling af historier.

Vil du vide mere om os, er du velkommen til at komme og besøge institutionen.

Faciliteter Redigér

Vi kender ikke faciliteterne for dette sted.

Kategorier Redigér

Kommende arrangementer

    Ingen arrangementer den kommende måned.
    Du kan oprette et arrangement hvis du ved noget, vi ikke gør.
  1. Tilføj nyt