Rådhusparken | Børn i byen - hvad skal vi lave?

Rådhusparken

R dhus normal620
Rådhusparken
Rådhusparken
8000 Århus C
Se kort
Alle
Rediger

Beskrivelse Redigér

Rådhusparken er anlagt i forbindelse med opførelse af Aarhus Rådhus i 1942. Arkitekterne Arne Jacobsen og Erik Møller, som tegnede Rådhuset, havde i deres situationsplan også disponeret have- og parkanlægget. Rådhusparken er beliggende på det tidligere Aarhus Søndre Kirkegårds areal, som fungerede i årene 1818 - 1926. Den største del af parken er ret åben med store træer, som står spredt i græsplænen ud mod Frederiks Allé. De ældste af træerne stammer fra kirkegårdens tid. Særligt kan lindealleen foran rådhussalen nævnes. I marts måned kan man nyde det overvældende syn af blomstrende krokus i græsplænerne.

I Rådhusparken findes flere skulpturer og i den sydlige del af parken er samlet en række bevaringsværdige gravsten fra den oprindelige kirkegård. Et særligt åndehul i parken er Rådhushaven, der knytter sig tæt til Rådhuset. Det er en staudehave, der indbyder til ophold og hvor oplevelsen af blomster kan nydes. I 1999 er den omlagt til en lys og frodig have. Alle stauder og småtræer blev skiftet ud. Havens form og stierne i haven ligger imidlertid som de blev anlagt i begyndelsen af 40'erne.

Rådhushaven består først og fremmest af bede med en bundplantning af stauder og forårsløg. Mod Rådhuset er plantet en ryg af rododendron. Sydbøg og magnolier er små træer, som er overstandere i bedene. Haven er omgivet af store gamle lindetræer samt en enkelt hestekastanie og en ahorn. Forbilledet for den omlagte have er derfor skoven og dens lysninger. De anvendte stauder er planter, som hører hjemme i skovbunden. Blade og blomster er med få undtagelser holdt i grønt, hvidt og gult.

Rådhusparken er fredet i henhold til Fredningsbeslutning af 10. marts 1995 for Aarhus Rådhus med omgivelser. Der er offentlig adgang til parken hele døgnet.

Kilde: http://www.visitaarhus.com/danmark/da-dk/menu/turist/om-aarhus/sevaerdigheder/soeg-sevaerdigheder/produktside/gdk002598/raadhusparken.htm?CallerUrl=1

Faciliteter Redigér

Vi kender ikke faciliteterne for dette sted.

Kategorier Redigér

Kommende arrangementer

    Ingen arrangementer den kommende måned.
    Du kan oprette et arrangement hvis du ved noget, vi ikke gør.
  1. Tilføj nyt