Anmeldelse af "På job efter barsel – guide til dit arbejdsliv"


Lotte Kirkeby Hansen og Lene Wissing har skrevet en bog om skridtet fra barselsorlov tilbage på job, og den primære målgruppe er (førstegangsfødende) kvinder, som er på vej tilbage på arbejdet efter barsel.

De to forfattere sætter fingeren på de udfordringer, man typisk står over for, når man skal i gang med sit nye arbejdsliv. Selvom man gjorde sig forestillinger om at fortsætte i samme spor, inden man gik på barsel, er der måske kommet andre prioriteter, efter at storken er landet. Mange spørger sig selv, hvordan man bedst forener familie- og arbejdsliv, og nogle ønsker at arbejde deltid og på den måde have mere tid til børnene, mens andre også vil satse på at gøre karriere. 

Forfatterne bag bogen hævder ikke at have svar på, hvad der er det rigtige - det må være op til den enkelte selv at afgøre. Bogens mål er derimod at ruste kvinder bedre til at tage de rigtige beslutninger. Det gør de bl.a. med eksempler på, hvad andre kvinder har gjort – hør fx om Hanne Bech Hansen, der var chef på deltid mens børnene var små.

Bogens første del handler om planlægning af barsel og behandler emner som lovgivning om barsel m.m. Mon ikke de fleste kvinder på barsel allerede har sat sig ind i lovgivningen allerede under graviditeten i forbindelse med deres job og planlægning af barsel?  Det er oplysninger, som man oftest finder på kommunen eller hos sin a-kasse i forbindelse med planlægning af barsel.

Bogen kommer også ind på løn og barsel, hvad gør man som selvstændig, netværk under barsel, pasning, den første tid tilbage på jobbet, syge børn og mænd på barsel.  Den giver forskellige bud på, hvordan man kan gøre det nemmere at vende tilbage til jobbet igen. Her savnede jeg et afsnit om jobsøgning i forbindelse med barsel – det er jo ikke selvsagt, at kvinder ønsker at fortsætte deres tidligere job.

Bogen løser ikke det dilemma mange kvinder befinder sig i, når de ønsker at præstere både ude og hjemme, men den giver et godt indblik i de valg, man som nybagt mor må tage stilling til i forbindelse med sit arbejdsliv.

"På job efter barsel" er udgivet på Gyldendal. Den koster 250 kr.