Tilbage på jobbet efter barsel. Hvem skal nu tage sig kærligt af junior, mens du plejer din karriere – eller tjener til smørret på brødet (eller ny flyverdragt)? Børn i byen giver dig en oversigt over pasningsmuligheder i Aarhus Kommune

Vuggestue

Pædagoger og pædagogmedhjælpere passer børn i alderen 6 måneder - 2 år og 11 måneder i en institution.

Dagpleje

Kommunalt ansatte dagplejere passer 3-4 børn i eget hjem. Det er primært børn i alderen 6 måneder - 2 år og 11 måneder, men der kan være tale om ældre børn.

Børnehave

Pædagoger og pædagogmedhjælpere passer børn i alderen fra 2 år og 11 måneder - skolestart i en institution. Aarhus kommune har ud over almindelige børnehaver følgende typer børnehaver:
- Naturbørnehaver lægger vægt på at være meget udendørs. Enten har de skov i tilknytning til institutionen, eller også køres børnene ud i skoven i bus, og er der det meste af dagen.
- Idrætsbørnehaver lægger særlig vægt på at børnene får rørt sig hver dag og dagen igennem.
- Særlige børnehaver for børn med handicap
- Børnehaver med deltidspasning
- 2-års-børnehaver der kun optager børn fra 2 år

0-6 års-institution

Også kaldet integrerede institutioner. Pædagoger og pædagogmedhjælpere passer børn i alderen 6 måneder til skolestart i en institution. Institutionerne kan være struktureret forskelligt afhængig af institutionens størrelse, aldersgrupperingen, de fysiske rammer og de pædagogiske værdier, der vægtes i institutionen.

Selvejende institutioner

I Aarhus Kommune findes 30 selvejende institutioner. I de selvejende institutioner er der en større grad af forældreindflydelse end i de kommunale institutioner, men de er stadig underlagt samme budget. Du bliver skrevet op til de selvejende institutioner gennem den kommunale pladsanvisning.

Private institutioner

Der findes ca. 10 private daginstitutioner og legestuer i Aarhus kommune. De private daginstitutioner drives privat, men stadig med offentligt tilskud, tilsyn og i samarbejde med kommunen. Se en liste over private tilbud på Aarhus Kommunes hjemmeside.

Ansat barnepasser

Du ansætter en lønmodtager til at passe dit barn fx hjemme hos dig selv. Aarhus Kommune yder tilskud.

Selvstændig barnepasser

Du køber en pasningsplads hos en selvstændig erhvervsdrivende (privat dagplejer). Aarhus Kommune yder tilskud.

Hvordan får man plads?

Pladser til de kommunale daginstitutioner søges gennem pladsanvisningen. Private daginstitutioner søges direkte gennem daginstitutionen. Bestemte institutioner kan ønskes, men det er langt fra sikkert, man får sit ønske opfyldt. Der er mulighed for at vælge om man vil have sit barn passet i op til 30 timer/uge (deltid) eller op til 52 timer/uge (fuldtid).
Information om de enkelte institutioner findes på institutionernes hjemmeside, som kan findes via Aarhus Kommunes hjemmeside.

Tip: Hvis du har ønsket en eller flere bestemte institutioner, kan det være en god ide at ringe til pladsanvisningen i god tid, inden dit barn skal starte i institution, og høre, hvordan mulighederne for at få en af de ønskede pladser er. Hvis der er problemer med at få en plads, kan du her komme i dialog omkring, hvilke muligheder der ellers kan være. 

Kilde: Aarhus Kommunes hjemmeside, hvor du kan finde flere oplysninger.