Til sommer starter ca. 65.000 børn i 0. klasse på skoler i hele landet. Hvis du er en af de forventningsfulde forældre, så giver Børn i Byen dig her inspiration til at træffe valget af dit barns skole.

 

Besøg skolerne

Først og fremmest kan det anbefales at besøge den eller de skoler, du har i kikkerten. Der kan være meget langt fra fine ord på en hjemmeside til den konkrete hverdag. Så tag ud og fornem stemningen i skolegården, deltag i informationsmøderne på de lokale folkeskoler, eller bed om en rundvisning, som er en mulighed på mange fri- og privatskoler.

 

Fri- og privatskoler

Friskolerne er gerne oprettet af forældre med en bestemt vision for skolens liv ofte inspireret af forskellige pædagogiske tænkere. Læs fx om de to Freinetskoler i Valby.

Nogle friskoler har tilrettelagt skoledagen ud fra et fokus på hele barnets væsen. Dvs. at både kropslige, følelsesmæssige, mentale og spirituelle behov tilgodeses gennem forskellige fag, der ikke findes i folkeskolen. Undersøg fx Steiner Skolerne og Livets Skole i Vanløse.

Mange privatskoler har grund i et religiøst livssyn, og for de fleste privatskoler står tryghed og høj faglighed i centrum. Der ligger privatskoler i alle områder af København. Fri- og privatskoler koster i gennemsnit 1.000 kr. om måneden. Lovgivningsmæssigt er der ikke nogen forskel på dem.

 

Folkeskolen

Den danske folkeskole er lige så mangfoldig, som de børn der går i den. Folkeskolerne kan – som fri- og privatskolerne – variere utrolig meget i kvalitet, og det er umuligt at drage nogle generelle konklusioner om dem. Besøg derfor jeres lokale, inden du overvejer at fravælge den.

Lise Egholm, der er skoleleder på Rådmandsgades skole på Nørrebro, fortæller i sin bog "Fordi du skal" om en far, der ”sendte sine to ældste piger i skole på Østerbro, fordi han troede, at Rådmandsgades Skole ikke var god nok. Så fik han en dreng og skrev ham ind hos os. Den dreng er nu på high five med alle sine venner, han elsker Nørrebro, mens hans to storesøstre, der er blevet transporteret til Østerbro og tilbage igen hver dag, er blevet skide bange for at gå hjem, fordi de ikke kender de rødder fra kvarteret, som deres lillebror på seks år har været på fornavn med fra starten. Man fremmedgør børnene over for deres eget kvarter – og verden – hvis man flytter dem fra den lokale skole.

 

Livsduelig

For nogle børn er det meget vigtigt at have mindre, overskuelige rammer, og her kan en folkeskole med 4 spor være alt for overvældende. Andre børn finder det ikke svært at navigere rundt på store arealer blandt hundredvis af børn og trives godt med de mange legemuligheder.

Det er umuligt at forberede en 100 % succesfuld skolegang for sit barn. Bl.a. fordi utroligt meget står og falder med lærerne, som har en enorm betydning for børnenes trivsel og læring.

Inden du træffer det endelige valg, så se på dit barns væsen med styrker og udfordringer, og beslut på den baggrund, hvilken skole der bedst understøtter dit barns trivsel og udvikling hen imod at blive livsduelig.

Fotos: Anders Hviid